Śląsk

COMITATUS ¦ GLATZ. ¦ Authore Ions Scultet.o ¦ Ioannes Ianßonius excudit.

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

Scultetus (Sprotta) Jonasz (1603-1664) Amsterdam 1649

00697-05107-a-ico00697-05107-b-ico

Skala 1:200000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Milliaria Germanica Communia.".

Miedzioryt kolorowany, mapa gospodarcza.

Novus Atlas oder Welt-Beschreibung... Das vierdte Theil durch Johann Jansson. Amstelodami 1649 apud Joannem Janssonium.

Przeróbka mapy hrabstwa kłodzkiego Śląskiego kartografa J. Scultetusa opracowana przez J. Janssoniusa opublikowana w atlasie: Novus atlas sive... wydawanym w Amsterdamie przez autora mapy. Na NW w treści herb hrabstwa kłodzkiego, na SW kartusz skalowy z legendą 5-cio stopniową osiedli, 4 elementów gospodarki przemysłowej: "Notæ", na NE poza ramką ołówkiem: "185", oznaczone strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie na E tekst: "'t Graefschap ¦ GLATZ.", pod tekstem: "Duytslandt.", "MIIIIII", ołówkiem na SE: "Scultetus - Jansonius ¦ 1633", na NE: "184".

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, księstwa, 2-st. osiedla

Ramka:  zwykła, kolorowana

Format:  r: 383x464, p: 388x467, a: 495x600

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00697-05107