Śląsk

Ducatus ¦ SILESIÆ ¦ WOLANUS ¦ Authore Iona Sculteto ¦ Sprotta Silesio

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

Scultetus (Sprotta) Jonasz (1603-1664)                                               Amsterdam 1649

00685-05095-a-ico00685-05095-b-ico

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

Scultetus (Sprotta) Jonasz (1603-1664)                                                 Amsterdam 1649

Skala 1:165000; skala przybliżona, podziałki liniowe: "Scala Milliarium duorum.", "Milliare magnum.".

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna

Novus Atlas oder Welt-Beschreibung... Das vierdte Theil durch Johann Jansson. Amstelodami 1649 apud Joannem Janssonium.

Przeróbka mapy Jana Janssoniusa opartej na mapie Śląskiego kartografa J. Scultetusa opublikowana w atlasie: Novus atlas sive... wydawanym w Amsterdamie przez autora mapy. Na SW w treści ozdobna winieta z herbem księstwa wołowskiego ozdobionym orłem Śląskim z tekstem: "Serenißimo et Celsißimo ¦ Principi ac Domino, ¦ D. GEORGIO RODULPHO, DUCI ¦ SILESIÆ LIGNICIENSI, BRE:¦GENSI, WOLAVIENSI, GOLDBER:¦GENSI, DOMINO SUO ACPRIN:¦CIPI CLEMENTISSIMO, ¦ Delineationem istam Ducatus ¦ WOLANI humillime d.d. ¦ Ionas Scultetus". Na S w treści napis: "Joannis Janßonii excudit", oznaczone strony świata: Septentrio., Meridies., Oriens., Occidens., Na SE w treści legenda 6-cio stopniowa osiedli, winnice, obiekty kultu religijnego ważne wzgórza. Na NE poza ramka ołówkiem: "193". Na odwrocie na E tekst: "Het Hertoghdom ¦ WOLAW.", Pod tekstem: "Duytslandt. MQQ", ołówkiem na SE: "Scultetus - Janssonius ¦ 1635", na NE: "192".

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  6-st. sygnatura, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, księstwa, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami na N i na S, co 5', oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej na N i na S, co 1'.

Ramka:   zwykła

Format:  r: 392x490, p: 399x495, a: 496x602

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00685-05095