Śląsk

DUCATUS ¦ BRESLA:¦NUS ¦ sive ¦ WRATIS:¦LAVIEN:¦SIS. No-bil.Ampl.mo & Consulioßimo viro ¦ D.BERNHARDO GULIELMO ¦ NUSLERO, Celsißimo Lygio Bergen:¦sium Duci â Consilys ac secretic , ¦ Preæcipuo Operis huius Promotori.

¦ A Georgio Vechnero S.Th.D. et Iona Sculteto Sprotta Silesio.

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

Scultetus (Sprota) Jonasz (1603-1664)

Vechner Georg (Jerzy) (1590-1647) Amsterdam 1649

00226-11339-a-ico00226-11339-b-ico

Skala 1:235000, skala przybliżona; Pędziałka liniowa: "Milliaria Germanica Communia".

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna.

Novus Atlas oder Welt-Beschreibung... Das vierdte Theil durch Johann Jansson. Amstelodami 1649 apud Joannem Janssonium.

Przeróbka mapy Księstwa Wrocławskiego zamieszczona w atlasie J. Janssoniusa. W metryce mapy obok J Scultetusa znalazło się również nazwisko doktora teologii J. Vechnera z Kożuchowa. Na SE karton z planem Wrocławia w skali około 1:10000 i formacie 126x195: BRESLAW ¦ totus ¦ SILESIÆ ¦ METROPOLIS. Na S tekst: "Amstelodami ¦ Sumptibus Ioannis Ianßonii", legenda: "Notularum Explicatio", "Vrbs.", "Oppidum.", "Pagus cum templo.", "Pagus.", "Molendinum.", "Arx.". Na NW kartusz z ozdobnym herbem Księstwa Wrocławskiego. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie tekst po flamandzku: "Het Hertoghdom ¦ BRESLAW", "BRESLAW.", pod tekstem: " Duytslandt. Grr", na SE ołówkiem NA SE: "Sculther - Janssonius ¦ 1635".

Osiedla:  kółka, sygnatura, plany

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane, co 5', oznaczona graficznie w ramce wewnętrznej, co 1'

Ramka:  zwykła

Format:  r. 398x495, p. 405x500, a: 474x605

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00226-11339