Śląsk

SILESIA ¦ INFERIOR ¦ Sereniß. ac Celsiss, Principibus ac Dominis ¦ Dn. GEORGIO, Dn. LVDOVICO, ¦ Dn. CHRISTIANO, Fratribus ¦ Ducibus Silesiæ Li-gniciens ac Bergensibus, ¦ Dominis gratiosißimis dicata ¦ à Jona Sculteta Sprotta Silesio.

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

Scultetus (Sprotta) Jonasz (1603-1664)                                               Amsterdam 1649

00692-05102-a-ico00692-05102-b-ico

Skala 1:10000000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały drukowany z dwóch płyt, mapa ogólnogeograficzna

Skala 1:500000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Miliaria Germanica Communia".

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna

Novus Atlas oder Welt-Beschreibung... Das vierdte Theil durch Johann Jansson. Amstelodami 1649 apud Joannem Janssonium.

Przeróbka mapy generalnej Śląska J. Scultetusa wykonana przez J. Janssoniusa i opublikowana w atlasie: Novus atlas sive... wydawanym w Amsterdamie przez autora mapy. Oznaczone strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Mapa w orientacji wschodniej. Na NW w treści legenda 6-cio stopniowa osiedli, obiekty kultu religijnego, winnice, kopalnie: miedzi, cynku, złota i srebra, kuźnie, cegielnie, jeziora, bagna, znane wzgórza: "Explicatio Notarum.". Kartusz tytułowy z herbem Śląska zwieńczonym koroną. Na E herb polski - orzeł, na SW gryf czeski oraz herb Łużyc, na SW herb wielkopolski, na S tekst: "Johannes Janssonius Excud.". Na odwrocie na E tekst: "NEDER- ¦ SILESIEN." pod tekstem: "Duytslandt", ołówkiem na SE: "Scultetus - Janssonius ¦ 1630", na W tekst: "NEDER - SILESIEN.", Pod tekstem ornamentacja.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  6-cio stopniowa sygn., kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami, co 10', oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej na E i na, W co 1'.

Ramka:  zwykła, kolorowana

Format:  r: 420x517, p: 429x528, a: 472x603

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00692-05102