Śląsk

COMITATUS ¦ GLATZ ¦ Authore Jona Sculteto

Blaeu Cornelius (+1648)

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)

Blaeu William (Guiljelmus) Janszoon (Janssonius, Caesius) (1571-1638)

Hondius Henricus (Henry, Henricum, Hendrick) (1597-1651)

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

Scultetus (Sprotta) Jonasz (1603-1664) Amsterdam 1648-1655

00696-05106-a-ico00696-05106-b-ico

Skala 1:200000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Milliare Germanicorum commune"

Miedzioryt kolorowany, mapa gospodarcza.

Theatrum orbis Terrarum sive atlas Novus... Guiljelmo et Joanne Blaeu. Vol. I-VI. Amsterdam 1648-1655 apud Ioannem Guilielmi F. Blaeu

Przeróbka mapy hrabstwa kłodzkiego J. Scultetusa opracowana przez G. i J. Blaeu'ow i zamieszczona w Theatrum orbis Terrarum... wydawanym w Amsterdamie w drugiej połowie XVII wieku, na NW w treści legenda 5-cio stopniowa osiedli i 4-ro stopniowa elementów gospodarczych, mapa w orientacji wschodniej. Opisane strony świata: S EPTENTRIO, M ERIDIES, O RIENS, O CCIDENS . Na odwrocie na E tekst: "GLATZ ¦ COMITATUS.", Na NE numer strony: "41", na S: "Germania O", ołówkiem: "Scultetus".

Znak wodny:  NE

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  5-st. sygnatura, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, księstwa, prowincje, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami, co 10', oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej, co 1'.

Ramka: zwykła, kolorowana

Format:  r: 414x498, p: 418x501, a: 506x590

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00696-05106