Śląsk

SILESIA ¦ DVCATVS ¦ A Martino Helwigio Nissense ¦ descriptus

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

Helwig (Helweg, Helwigio) Martin (1516-1574)                                    Amsterdam 1646

00004-03397-a-ico00004-03397-b-ico

Skala 1:955000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Milliaria Germanica Communia".

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

Joannis Janssonii Novus atlas sive, Theatrum orbis Terrarum... in 4 tomis distinctus. Amstelodami 1646 apud Joannem Janssonium.

Przeróbka mapy wykonanej przez M. Helwiga w 1561 roku, zamieszczona w Theatrum orbis Terrarum... J. Janssoniusa. Na NE herb Śląska zwieńczony hełmem z 10 proporcami. Legenda: "Notat: Oppida, Monasteria, Arces, Pagos. ", Opisane strony świata: Oriens, Occidens. Na odwrocie tekst łaciński: "SIESIAE ¦ DESCRIPTIO.", pod tekstem: "GERMANIA AAA", ołówkiem: "Kupiono w Cho... 19. II 1949 za 300f 300-"

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  4-st. sygnatura

Hydrografia:  rzeki

Nazewnictwo:  hydrografia, góry, państwa, księstwa 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami na E i na, W co 20', oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej na E i na, W co 2'

Ramka:  zwykła

Format:  r: 380x495, p: 385x501, a: 497x561

Kolekcja:  Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu

Nr katalogu CRP: Fax00004-03397