Śląsk

DUCATUS ¦ BRESLA:¦NUS ¦ sive ¦ WRATIS:¦LAVIEN:¦ SIS. No-bil.Ampl.mo & Consulioßimo viro ¦ D.BERNHARDO GULIELMO ¦ NUSLERO, Celsißimo Lygio Bergen:¦sium Duci â Consilys ac secretic , ¦ Preæcipuo Operis huius Promotori. ¦

A Georgio Vechnero S.Th.D. et Iona Sculteto Sprotta Silesio.

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

Scultetus (Sprota) Jonasz (1603-1664)

Vechner Georg (Jerzy) (1590-1647)                                                     Amsterdam 1646

00680-05090-a-ico00680-05090-b-ico

Skala 1:235000, skala przybliżona; pdziałka liniowa: "Milliaria Germanica Communia".

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna.

Joannis Janssonii Novus atlas sive Theatrum orbis Terrarum... In 4 tomis distinctus. Amstelodami 1646 apud Joannem Janssonium.

Przeróbka mapy Księstwa Wrocławskie-go zamieszczona w atlasie J. Janssoniusa. W metryce mapy obok J. Scultetusa znalazło się również nazwisko doktora teologii J. Vechnera z Kożuchowa. Na SE karton z planem Wrocławia w skali około 1:10000 i formacie 126x195: BRESLAW ¦ totus ¦ SILESIÆ ¦ METROPOLIS. Na S tekst: "Amstelodami ¦ Sumptibus Ioannis Ianßonii", legenda: "Notularum Explicatio", "Vrbs.", "Oppidum.", "Pagus cum templo.", "Pagus.", "Molendinum.", "Arx.". Na NW kartusz z ozdobnym herbem księstwa Wrocławskiego. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie tekst po flamandzku: "DUCATUS ¦ BRESLANUS ¦ sive ¦ WRATISLAVIENSIS.", "BRESLANIA.", Pod tekstem: " GERMANIA. Ssss", na SE ołówkiem NASE: "Sculther - Janssonius ¦ 1630".

Osiedla:  kółka, sygnatura, plany

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami, co 5', oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej, co 1'

Ramka:  zwykła

Format:  r. 398x493, p. 403x496, a: 487x577

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00680-05090