Śląsk

SILESIAE DUCATUS ¦ Accurata et vera delineatio, ¦ VIRIS MAGNIFICIS AC GENEROSIS, D.Valentino a Stosel in Seppa Kawer. ¦ D.Sigismondo a Loiss, in Simpsen Dammer. ¦ D. Casparia Stossch. ¦ Patruelibus in Gross ¦ et KleinIschirna. ¦

D.Davidi Gotfr. A Stossch. ¦ D. Gotfrid ab Haugwitz. In Brodelwitz, Ziebendorf ¦ Equitibus Patronis ¦ Dicat Dedicatqz ¦ Ionas. Scultetus. Sprotta. Siliesius.

Hondius Henricus (Henry, Henricum, Hendrick) (1597-1651)

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

Scultetus (Sprota) Jonasz (1603-1664)                                                Amsterdam 1640-1645

00083-04922-a-ico00083-04922-b-ico

Skala 1:1000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Milliaria Germanica Communia"

Miedzioryt, kolorowany, mapa przeglądowa.

Hendrik Hondius, Joannes Janssonius. Atlas Novus sive Theatrum Orbis Terrarum... In tres tomos distinctus (wersja angielska). Amstelodami 1640-1645 apud Joannem Janssonium.

Przeróbka mapy Jonasza Scultetusa zamieszczana w atlasach H. Hondiusza. Pierwsze wydanie opisanej mapy śląskiego kartografa ukazało się w 1627 roku. Scultetus wykonał 6 map Śląska powtarzanych i przerabianych przez wielu kartografów europejskich. Herb Śląska na złotym tle. Legenda: "Notularum explicato: Urbes, Pagi, Arces, Monasteria, Montes notabiles". Oznaczone w treści strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na SE w treści: "AMSTELODAMI ¦ Sumptibus Henrici Hondii". Na odwrocie tekst: "The description of the Dutchie ¦ OF ¦ SILESIA.", Na NE wytłoczony numer strony: "193", pod tekstem: "4.Q", na NW tekst: "The description of the Dutchie of Silesiae.", Pod tekstem ornamentacja, ołówkiem ręcznie na SE: "Scultetus Hondius"

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  5-st sygnatura, plany

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, państwa, księstwa, 3st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  tylko na E i W opisane między ramkami, co 20°, w ramce wewnętrznej oznaczone graficznie, co 2'

Ramka:  zwykła

Format:  r: 387x493, p: 391x497, a: 477x575

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00083-04922