Śląsk

SILESIA ¦ INFERIOR ¦ Noviter et accurate delineata ¦ à Jona Sculteta Sprotta Sile-sio.

Hondius Henricus (Henry, Hendrick, Henricum) (1597-1651)

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

Scultetus (Sprotta) Jonasz (1603-1664)                                               Amsterdam 1639-1641

00693-05103-a-ico00693-05103-b-ico

Skala 1:180000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Miliaria Germanica Communia".

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna

Nouveau Thèâtre du Monde ou nouvel Atlas... Des toutes les Regions de la terre... Henry Hondius, Jean Janson.

Przeróbka mapy generalnej Śląska J. Scultetusa wykonana przez J. Janssoniusa i opublikowana w atlasie: Novus atlas sive... wydawanym w Amsterdamie przez H. Hondiusza i autora mapy. Oznaczone strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Mapa w orientacji wschodniej. Na NW w treści legenda 6-cio stopniowa osiedli, obiekty kultu religijnego, winnice, kopalnie miedzi, cynku, złota, srebra, kuźnie, cegielnie, jeziora, bagna, znane wzgórza: "Explicatio Notarum.". Kartusz tytułowy z herbem Śląska zwieńczonym hełmem z 10 proporcami. Na E herb polski, orzeł na niebieskim polu, na SW gryf czeski w kolorze niebieskim. Na odwrocie na E tekst: "SILESIAE ¦ INFERIEVRE." , Na NE numer strony: "12", pod tekstem: "M", ołówkiem na SE: "Scultetus - Hondius ¦ 1642 ¦ 1632".

Rzeźba:   kopczyki

Osiedla:  6-cio stopniowa sygn., kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami, co 10', oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej na E i na, W co 1'.

Ramka:  zwykła, kolorowana

Format:  r: 417x513, p: 420x517, a: 492x581

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00693-05103