Śląsk

DUCATUS ¦ SILESIÆ ¦ GLOGANI ¦ Vera Delineatio ¦ Secundâ curâ ac labore consecta ¦ A Iona Sculteta Sprotta Silesio.

Hondius Henricus (Henry, Henricum, Hendrick) (1597-1651)

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

Scultetus (Sprotta) Jonasz (1603-1664) Amsterdam 1639-1641

00699-05109-a-ico00699-05109-b-ico

Skala 1:180000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Miliaria Germanica Communia".

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna

Nouveau Thèâtre du Monde ou nouvel Atlas... Des toutes les Regions de la terre... Henry Hondius, Jean Janson.

Przeróbka mapy Księstwa Głogowskiego śląskiego kartografa J. Scultetusa wykonana przez J. Janssoniusa i opublikowana w atlasie: Novus atlas sive... wydawanym w Amsterdamie przez H. Hondiusza i autora mapy. Oznaczone strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Mapa w orientacji wschodniej. Na W w treści legenda 6-cio stopniowa osiedli, obiekty kultu religijnego, winnice, kuźnie, jeziora, bagna: "Notularum ¦ Explicatio". Kartusz tytułowy z herbem śląska zwieńczony hełmem z 10 proporcami. Na odwrocie na E tekst: "GLOGAW.”, Na NE numer strony: "13", pod tekstem: "ALLEMAGNE N", ołówkiem, na SE: "Scultetus - Hondius", na W tekst: "GLOGAW".

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, księstwa, prowincje, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami, co 10', oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej na E i na, W co 1'.

Ramka:  zwykła, kolorowana

Format:  r: 419x501, p: 422x510, a: 490x576

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00699-05109