Śląsk

Ducatus SILESIÆ ¦ GROTGANVS ¦ cum Districtu Episcopali ¦ NISSENSI ¦ Delineatore ¦ IONA SCVLTETO, Silesio

Hondius Henricus (Henry, Henricum, Hendrick) (1597-1651)

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

Scultetus (Sprotta) Jonasz (1603-1664)                                               Amsterdam 1639-1641

00702-05112-a-ico00702-05112-b-ico

Skala 1:180000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Mensura Miliaris huius Tabulæ.".

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna

Nouveau Thèâtre du Monde ou nouvel Atlas... des toutes les Regions de la terre... Henry Hondius, Jean Janson.

Przeróbka mapy Księstwa Grodkowskiego śląskiego kartografa J. Scultetusa wykonana przez J. Janssoniusa i opublikowana w atlasie: Novus atlas sive.. wydawanym w Amsterdamie przez autora mapy. Na NE w treści karton z tekstem: "Generoso & Magnifico ¦ d. OTTONI HENRICO ¦ de Radschin, in Steina, Wolffsdorf, ¦ Gifmansdorf, Zaupitz, &c. Operis ¦ huius Patrono præcipuo D. ¦ a IONA SCVLTETO Silesio ". Na S w treści napis: "Amstelodami Sumptibus Joannis Janßonii", oznaczone strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Mapa w orientacji wschodniej. Na SE w treści legenda 6-cio stopniowa osiedli: "Notularum ¦ Explicatio". Na odwrocie na E tekst: "La Principauté ¦ DE GRODKAW ¦ & ¦ l'Evesche de NEIS." , Pod tekstem: "IIIII 3", ołówkiem na SE: "Scultetus", na W tekst: "GRODKAW & NEIS".

Rzeźba:   kopczyki

Osiedla:  sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, księstwa, 3-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami na E i na, W co 10', oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej na E i na, W co 1'.

Ramka:  zwykła, kolorowana, na W między ramkami tekst: "Graden Latitudo"

Format:  r: 392x501, p: 396x506, a: 491x575

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00702-05112