Śląsk

DUCATUS ¦ SILESIÆ ¦ GLOGANI ¦ Vera Delineatio ¦ Secundâ curâ ac labore consecta ¦ A Iona Sculteta Sprotta Silesio.

Hondius Henricus (Henry, Henricum, Hendrick) (1597-1651)

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

Scultetus (Sprotta) Jonasz (1603-1664) Amsterdam 1638

00698-05108-a-ico00698-05108-b-ico

Skala 1:180000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Miliaria Germanica Communia".

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna

Atlas Novus sive Theatrum Orbis Terrarum. Joannes Janssonius et Henricus Hondius. Amsterdam 1638 J. Jansson.

Przeróbka mapy Księstwa Głogowskiego śląskiego kartografa J. Scultetusa wykonana przez J. Janssoniusa i opublikowana w atlasie: Atlas Novus sive... wydawanym w Amsterdamie przez H. Hondiusza i autora mapy. Oznaczone strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Mapa w orientacji wschodniej. Na W w treści legenda 6-cio stopniowa osiedli, obiekty kultu religijnego, winnice, kuźnie, jeziora, bagna: "Notularum ¦ Explicatio". Kartusz tytułowy z herbem w koronie: prawa półtarcza - Śląsk. Lewa półtarcza - Głogów. Na odwrocie na E tekst: "GLOGAW ¦ DVCATVS." , na NE numer strony: "11", pod tekstem: "Germania K", ołówkiem na SE: "Scultetus Hondius 1632", na W tekst: "GLOGAW DVCATVS.".

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, księstwa, prowincje, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 10', oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej na E i na W co 1'.

Ramka:  zwykła, kolorowana

Format:  r: 415x499, p: 419x509, a: 513x612

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00698-05108