Śląsk

SILESIAE DUCATUS ¦ Accurata et vera delineatio, ¦ VIRIS MAGNIFICIS AC GENEROSIS, D.Valentino a Stosel in Seppa Kawer. ¦ D.Sigismondo a Loiss, in Simpsen Dammer. ¦ D. Casparia Stossch. ¦ Patruelibus in Gross ¦ et Klein Ischirna. ¦

D.Davidi Gotfr. a Stossch. ¦ D. Gotfrid ab Haugwitz. In Brodelwitz, Ziebendorf ¦ Equitibus PATRONIS, ¦ Dicat Dedicatqz ¦ Ionas. Scultetus. Sprotta. Siliesius.

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

Scultetus (Sprota) Jonasz (1603-1664) Amsterdam 1630-1660

00081-04920-a-ico00081-04920-b-ico

Skala 1:1000000; kala przybliżona, podziałka liniowa: "Milliaria Germanica Communia"

Miedzioryt, kolorowany, złota mapa van Santena, mapa polityczna.

Atlantis Maior Appendix...

Przeróbka mapy Jonasza Scultetusa zamieszczana w atlasach Jana Janssona. Pierwsze wydanie opisanej mapy śląskiego kartografa ukazało się w 1627 roku. Scultetus wykonał 6 map Śląska powtarzanych i przerabianych przez wielu kartografów europejskich. Herb Śląska na złotym tle. Legenda: "Notularum explicato: Urbes, Pagi, Arces, Monasteria, Montes notabiles". W treści oznaczone strony świata:, Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Duże miasta oznaczone jako plany, Np: Kraków, Wrocław, Praga. Na SE w treści: "AMSTELODAMI ¦ Sumptibus Ioannis Ianßonii". Na odwrocie na NE wytłoczony numer strony: "58", ołówkiem ręcznie na SE: "7 Śląsk"

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura nieregularna, plany

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, księstwa, 3st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  tylko na E i W opisane między ramkami, co 20°, w ramce wewnętrznej oznaczone graficznie, co 2'

Ramka:  zwykła

Format:  r: 384x487, p: 387x492, a: 537x619

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00081-04920