Śląsk

SILESIAE ¦ TYPUS.

na N poza ramką:

SILESIA.

Hulsius Levinius [Hulst, Lieven] (+ 1605)

Keerbergii (Keerbergius) Jahannes (Joannis)

Ortelius (Ortel, Ortell, Oertel, Wortels) Abraham (1527-1598)               Frankfurt n. M. 1604

00668-05078-a-ico00668-05078-b-ico

Skala 1:4000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Scala milliar."

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna.

Auszug auss des Abrahami Ortelij Theatro Orbis Teutsch beschriben durch Levinum Hulsium. Francfort am Main 1604 prostant apud Johannem Keerbergium et Levinum Hulsium.

Miniaturowe wydanie atlasu A. Orteliusza ukazało się po raz pierwszy w 1577 roku, od tej pory ukazało się ponad 30 wydań tego popularnego kieszonkowego wydania w językach: łacińskim, flamandzkim, włoskim, francuskim, niemieckim i angielskim. Opisane strony świata: Sep:tentrio, Me:ridies, Ori:ens, Occi:dens, na SE poza ramką gotykiem: "Die", "P", na NE poza ramką numer strony: "88". Na odwrocie na NW numer strony: "89", tekst gotykiem, nazwy miejscowości: "Die Fürstenthums Osvviez und Zator", na SE: "OSWIEZ", ołówkiem: "Ortelius".

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura nieregularna

Hydrografia:  rzeki

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami, co 1°, oznaczona graficznie w ramce wewnętrznej, co 10'

Ramka: zwykła

Format:  r: 84x116, p: 86x119, a: 117x170

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00668-05078