Śląsk

MORAVANIÆ SEV MORAVIÆ ¦ Marchionatus singulari fide ac diligentia Chorographice delineatus per

SILESIA SVCATVS TYPICE ¦ descriptus per

Helwig (Helweg, Helwigio) Martin (1516-1574)

Jode (Judaeis, Judaeus, Iuddeis) Gerard de (1509-1591)                        Antwerpia 1578

00709-05119-a-ico00709-05119-b-ico

Skale 1:1000000(Śląsk), 1:500000(Morawy); skale przybliżone, podziałka liniowa mapy Moraw: "Milliaria Geographica", podziałka liniowa mapy Śląska: "Scala milliarium"

Miedzioryt czarno-biały złożony z dwóch części, mapa ogólnogeograficzna.

SPECTRUM ORBIS TERRARUM. kolofon: Antwerpæ... in ædibus Gerardi de Iode. Typus Gerardi Smits (1578).

Mapa pochodzi z pierwszego wydania Spectrum, do którego przygotowania trwały już około 1570 roku, pierwsza wersja tej mapy zamieszczona była w: Tabulæ Germaniæ Regionumque septentrionalium per Gerardum de Jode de Judaeis noviomagensem editæ, Antwerpiæ 1569-1570 jako przeróbka mapy M. Helwiga wydanej w 1561 roku. Rok wydania atlasu wynika z dedykacji datowanej 1578 i z przywileju datowanego 1577. Atlas de Jode w swoim pierwszym wydaniu jest niezmiernie rzadki, wymienianych jest tylko 12 znanych egzemplarzy. Powstał on jako konkurencja do atlasu Orteliusza. Mapy niemieckiego kartografa M. Helwiga ukazywały się również w pracach Orteliusza i Blaeu'a. G. de Jode holenderski rytownik, rysownik, księgarz, wydawca i kartograf urodził się w Nijmigen i zmarł w Antwerpii. Na mapie Moraw na W legenda 8 elementów antropogeograficznych po czesku i po niemiecku. Obydwie mapy w orientacji wschodniej, na obydwu osobno opisane strony świata: SEPTENTRIO, MERIDIES, ORIENS, OCCIDENS. Na odwrocie na E tekst: "MORAVIAE ET SILESIAE ¦ TABVLA", numer strony: "IX", pod tekstem: "I", "MORA-", na SE ołówkiem: "De Jode ¦ cenna ¦ Rare", na W tekst: "MORAVIA SEV MARAVANIA".

Znak wodny:  nieczytelny

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  8-st. sygnatura

Hydrografia:  rzeki

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, państwa, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°

Ramka:  zwykła

Format:

Morawy: r: 368x262, p: 370x265,

Śląsk: r: 370x243, p: 371x242,

a: 435x568

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00709-05119