Śląsk

SLESIAE DESCRIPTIO.

Münster Sebastian (1489-1552)

Petri (Petrina, Petrus) Henrichi (Henrichus, Heinrich) (1508-1579)        Bazylea 1550

00425-36920-a-ico00425-36920-b-ico

Skala 1:1000000; skala przybliżona, podziałka liniowa:, “Gemein Dütsch meilen"

Drzeworyt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Cosmographiae Univeralis Libri VI... Authore Sebastiano Münstero... Bazyleae 1550 ex officina Henricpetrina.

Mapa Śląska jest kompilacją map: zamieszczonej w pierwszym wydaniu Cosmographii... Wydanej w Bazylei w 1544 roku i w Geografii... C. Ptolemeusza wydanej przez Münstera w 1552 roku. Wykorzystano do jej druku klocki z 1552 roku, zmieniając jedynie tytuł i treść na odwrocie. Mapa o orientacji wschodniej. Opisane strony świata: Orient, Occident, Mittag, Mitnacht. Na odwrocie na S tekst: "SILESIA ¦ DESCRIPTIO ¦ Silesia prouincia REGNI b OHEMICI,......quod per ¦ Oderam in Prussiam ¦ auchitur.", numer strony: "14", na SE ołówkiem: "Münster ¦ 1540 ¦ st".

Rzeźba:   kopczyki, widok

Osiedla:  sylwetki zabudowań, sygnatura

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, księstwa, państwa, 2st. osiedla

Ramka:  zwykła, pojedyncza

Format:  r: 255x344, a: 295x372

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00425-36920