Śląsk

SLESIAE DESCRIPTIO XV • NOVA TABVLA

Münster Sebastian (1489-1552)

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Petri (Petrina, Petrus) Henrichi (Henrichus, Heinrich) (1508-1579)         Bazylea 1545

00433-36928-a-ico00433-36928-b-ico

Skala 1:1000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Gemein Dütsch meilen"

Drzeworyt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Geogra¦phiae ¦ Clavdii Ptole-¦maei... Libri viii... Tabulae nouae quae hactenus in nulla Ptolemaica editione uisae ¦ sunt, per Sebastianum Mvnstervm... kolofon Bazylea ex Offi¦cina Henrichi Petri, ¦ mense Martio, Anno ¦ M. D. LII.

Mapa pochodzi z czwartego, Münsterowskiego wydania Geografii... C. Ptolemeusza. Wydanie to zostało wzbogacone przez ostatnią mapę dotyczącą ziem polskich. Mowa tutaj o mapie: POMERANIA. XIIII NOVA TABVLA, mapa ta została prawdopodobnie opracowana na podstawie mapy Piotra Artopaeusa z Koszalina. Mapa ta jest najprawdopodobniej przeróbką mapy Śląska zamieszczonej w pierwszym wydaniu Cosmographii... S. Münstera wydanym w Bazylei w 1544 roku. Mapa nosiła tytuł: "Schlesia nach aller gelegenheit in wassern, statten, bergen und anstossenden lendern [tabl 13.]". Mapa o orientacji wschodniej. Opisane strony świata: Orient, Occident, Mittag, Mitnacht. Na odwrocie na S w ozdobnej ramie tekst: "SILESIA ¦ PROUINCIA REGNI b OHEMICI,......quod per Odera in Prus¦siam auchitur.", numer strony: "43", na SE ołówkiem: "Rama Holbein ¦ Ptolemeusz ¦ 1551".

Rzeźba:  kopczyki, widok

Osiedla:  sylwetki zabudowań, sygnatura

Hydrografia:   rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, księstwa, państwa, 2st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami, co 1°

Ramka:  zwykła

Format:  r: 280x372, a: 325x406

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00433-36928