Litwa, Dniepr

MAGNI DVCATVSS ¦ LITHUANIÆ ¦ Tabula Divisa tam m Palatinatus, ¦ quam in subjacentis Castellanias, ¦ Per F. DE WITT Amstelodami ¦ Cum Privilegio Potentiss D. D. ¦ Ordi-num Holl Westfrisiaeqs

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)

Makowski Tomasz (1575-1630)

Radziwiłł Mikołaj Krzysztof (Sierotka) (1549-1616)

Wit (Witt) Frederick (de) Fryderyk (1616-169Amsterdam 1688

00663-05073-a-ico00663-05073-b-ico

  

Skala 1:3700000; skala przybliżona, podziałki liniowe: "Milliaria Germanica 15 in uno gradu", "Milliaria Gallica sive Horæ itineris", "Milliaria Lithuanica 18 in uno gradu".

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

Atlas Minor Frederick de Wit. Amstelodami 1662-1688 apud Fredericum de Wit

Przeróbka mapy Litwy Tomasza Makowskiego oparta na mapie J. Blaeua zamieszczonej w Atlas Maior... Opisywana mapa pochodzi z Atlas Minor... F. de Witt'a i została przez niego wykonana. W stosunku do mapy Blaeu'a na mapie zmienione zostało parę tekstów i tytuł. F. de Witt holenderski kartograf i wydawca: "In de Calverstraet bij den Dam inde Witte Paskaert", swoje wydawnictwo założył w 1648 roku, po czym w roku 1674 kupił kilka płyt od rodziny Blaeu'ow, które przerobił i zamieszczał wykonane z nich mapy w swoich atlasach. Na E w treści przy ramce tekst: "Spectator ¦ Habes hic Magni Dvcatvs Lituaniæ, ut anti:¦quis terminis continebatur, descriptionem accu:¦ratam, minus verò regionum adjacentium: Quævis ¦ igitur loca in longitudine circino expressæ quanti:¦tati non respondere, noli mirari; iter enim obli:¦quum id facit, et inolqualitas miliarium; quæ Li:¦thvanica Polonicis, Rußica et Podolica Lith:¦vanicis ampliora sunt. ¦¦ Illustratio sinium M. D. Lithvaniæ. ¦ * Signum hoc punctis Superpositum ¦ antiquos ¦ o. hoc verò novos Lithvaniæ termi:¦nos declarat, ubi autem utrumque ¦ in iisdem punctis, ibi et recentis et ¦ antiqui limites concurrunt.", na W przy ramce legenda osiedli:: "Signorum ¦ declaratio. ¦ Vrbs ¦ Civitas ¦ Civitas cum ¦ Palatinatu ¦ Civitas judicialis vel ¦ districtualis ubi can:¦sie nobil. disceptantur ¦ Domicilium Ducum ¦ Sedes Episc. Romani ¦ Sedes Episcopi Græco¦rum quos vulgo Wla¦dicas appellant ¦ Oppidum ¦ Pagus cum demo ¦ Nobilis. Na SE w treści "Pogoń", herb Litwy oraz róża wiatrów, mapa wykonana w orientacji zachodniej, opisane strony świata: Occidens, Oriens, Septentrio, Meridies. Na odwrocie na NE ręcznie: "24", na SE ołówkiem: "De Witt".

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  9-st sygnatura

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 20', w ramce wewnętrznej oznaczone graficznie co 2'.

Ramka:  zwykła

Format:  r: 445x527, p: 450x533, a: 546x658

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00663-05073