Litwa, Dniepr

TRACTUS ¦ BORYSTHENIS ¦ Vulgo DNIEPR et NIEPR ¦ à CHURTIKA OSTROW ad Urbem OCZAKOW ¦ ubi in PONTVM EUXINUM ¦ se exonerat.

Blaeu Cornelius (+1648)

Blaeu William (Guiljelmus) Janszoon (Janssonius, Caesius) (1571-1638)

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673) Amsterdam 1640-1645

00621-05031-a-ico00621-05031-b-ico


Skala 1:300000; skala przybliżona, podziałki liniowe: "Mill. Germanica.", "Mill. Moscovica", "Mill. Ocrenica.", "Mill. Polonica."

Miedzioryt kolorowany, złocony, mapa wodna szczegółowa.

Theatrum orbis terrarum sive atlas novus... a Guillelmo et Joanne Blaeu. Amsterdam 1640- 1645 Joh. et Corn. Blaeu.

Dwuczęściowy arkusz południowej części mapy dolnego Dniepru, obejmuje odcinek Dniepru od wyspy Chortyca do ujścia zamieszczona w atlasie J . i G. Blaeu wydanym przez J. i C. Blaeu. G. J. Blaeu, duński kartograf, producent instrumentów pomiarowych i wydawca. Urodził się w Alkmaar i zmarł w Amsterdamie. Studia - Tycho Brache. Swoją firmę wydawnicza ten założył w Amsterdamie w 1596 roku. W 1638 roku firmę obejmuje jego syn Jan, a w 1640 dołącza się do współpracy drugi syn Cornelius. Obydwie części arkusza opatrzone różą wiatrów i wykonane w innych orientacjach, w języku polskim szczegółowo opisane przeprawy wodne, na NE w treści legenda: "Declaratio Characterum ¦ Oppidum Turcæ. ¦ Pagus. ¦ Flumen. ¦ Insulæ ¦ Ruinæ. ¦ Fons ¦ Transitus. ¦ Quercetum."

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  plany, kółka

Hydrografia:  rzeki, bagna, mielizny, przeprawy wodne

Nazewnictwo:  hydrografia, mikroregiony, mezoregiony, makroregiony, 2-st osiedla

Ramka:  zwykła, kolorowana

Format:  r: 463x538, p: 468x541, a: 504x602

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00621-05031