Litwa, Dniepr

MAGNI DVCATVS ¦ LITHVANIÆ ¦ Cæterarumq; Regionum illi adiacentiu exacta descrip ¦ Illss mi ac Excellmi. Principis ac Dni. D.Nicolai Christophori Radziwil ¦ D.G.Olycæ ac in Nieswies Ducis, S. Rom. Imp.Principis in Szylo:¦wiec ac Mir

Comitis, et S.Sepulehri Hirosolimitani Militis etc. ¦ opera et cura in lucem edita.

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)

Makowski Tomasz (1575-1630)

Radziwiłł Mikołaj Krzysztof (Sierotka) (1549-1616)Amsterdam 1638-1665

00084-04923-a-ico00084-04923-b-ico

   

Skala 1:3700000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Milliaria Magna", "Milliaria mediscria", "Milliaria communia sive usitata".

Miedzioryt kolorowany złota mapa van Santena, mapa przeglądowa.

Geographia Blaviana Atlas Maior, Sive Cosmographia Blaviana qua solvm, salvm, coelvm, accuratissime Describvntvr. Amstelodami 1638-1665 apud Jean Blaeu

Zmniejszona przeróbka mapy Wielkiego Księstwa Litewskiego Tomasza Makowskiego wykonana przez J. Blaeu'a i zamieszczona w drugiej francuskiej edycji Cosmographia Blaviana... oraz w późniejszej łacińskiej wersji tego dzieła. Na E w treści przy ramce tekst: "Spectator ¦ Habes hic Magni Dvcatvs Lituaniæ, ut anti:¦quis terminis continebatur, descriptionem accu:¦ratam, minus verò regionum adjacentium: Quævis ¦ igitur loca in longitudine circino expressæ quanti:¦tati non respondere, noli mirari; iter enim obli:¦quum id facit, et inolqualitas miliarium; quæ Li:¦thvanica Polonicis, Rußica et Podolica Lith:¦vanicis ampliora sunt. ¦¦ Illustratio sinium M. D. Lithvaniæ. ¦ * Signum hoc punctis Superpositum ¦ antiquos ¦ o. hoc verò novos Lithvaniæ termi:¦nos declarat, ubi autem utrumque ¦ in iisdem punctis, ibi et recentis et ¦ antiqui limites concurrunt.", na W przy ramce legenda osiedli: "Signorum ¦ declaratio. ¦ Vrbs ¦ Civitas ¦ Civitas cum ¦ Palatinatu ¦ Civitas judicialis vel ¦ districtualis ubi can:¦sie nobil. disceptantur ¦ Domicilium Ducum ¦ Sedes Episc. Romani ¦ Sedes Episcopi Græco¦rum quos vulgo Wla¦dicas appellant ¦ Oppidum ¦ Pagus cum demo ¦ Nobilis." W treści kartusz z tekstem: "Padules Polesiæ ¦ Plurimæ in hoc tractu adeo cænosæ ¦ et magnæ ut quibusdam in locis ¦ maximi laci videantur: veram ita ¦ que horum locorum distantiam an:¦notare non potuimus, sed numeros ¦ posuimus punetosque anfractus in ¦ iis traximus ut loca et distantiam ¦ nosceres, aliter enim Pripetii fluv. ¦ tractus qui Grodekam et Kioviam ¦ inter est 60 miliar. in 120. ¦ mil. excresceret. ". Na SE w treści "Pogoń" - herb Litwy oraz wizerunek statku, mapa wykonana w orientacji zachodniej, opisane strony świata: Occidens, Oriens, Septentrio, Meridies, na SW w treści tekst: "Ioannes Blaeu ¦ Excudebat". Na odwrocie na NE ołówkiem: "M(25)", na SE ołówkiem: "1648 ¦ Blaeu Litwa ¦43 3/4 x 54 1/4 cms", na S ręcznie: "J. Blaeu ¦ Lithuania", na SW ołówkiem: 3522".

Znak wodny:  rozeta

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  9-cio stopniowa sygnatura

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje 2st osiedla

Współrzędne geograficzna:  opisane między ramkami co 20', w ramce wewnętrznej oznaczone graficznie co 2'

Ramka:  zwykła, kolorowana

Format:  mapa obcięta do formatu płyty i podklejona; r: 446x527, p: 449x532, a: 518x614

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00084-04923