Litwa, Dniepr

TRACTUS ¦ BORYSTHENIS ¦ Vulgo DNIEPR et NIEPR ¦ à BOVZIN usque ad CHURTYCA OSTROW.

Blaeu Cornelius (+1648)

Blaeu William (Guiljelmus) Janszoon (Janssonius, Caesius) (1571-1638)

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673) Amsterdam 1640-1645

00620-05030-a-ico00620-05030-b-ico

  

Skala 1:300000; skala przybliżona, podziałki liniowe: "Milliaria Polonica.", "Milliaria Ruthenica", "Milliaria Germanica communia.", "Milliaria Ocrenica".

Miedzioryt kolorowany, złocony, mapa wodna szczegółowa.

Theatrum orbis terrarum sive atlas novus... a Guillelmo et Joanne Blaeu. Amsterdam 1640- 1645 Joh. et Corn. Blaeu.

Dwuczęściowy arkusz północnej części mapy dolnego Dniepru, obejmuje cześć Dniepru od Boużyna do wyspy Chortyca zamieszczona w atlasie J . i G. Blaeu wydanym przez J. i C. Blaeu. G. J. Blaeu, duński kartograf, producent instrumentów pomiarowych i wydawca. Urodził się w Alkmaar i zmarł w Amsterdamie. Studia - Tycho Brache. Swoją firmę wydawniczą założył w Amsterdamie w 1596 roku. W 1638 roku firmę obejmuje jego syn Jan, a w 1640 dołącza się do współpracy drugi syn Cornelius. Obydwie części arkusza w języku polskim opatrzone różą wiatrów i wykonaną w innych orientacjach, szczegółowo opisane przeprawy wodne, na S w treści: "Amstelodami ¦ Excud. Joannes Blaeu.". Na odwrocie na SE ołówkiem: "Joannes Blaeu ¦ 2 ¦ Blaeu ¦ II".

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  plany, kółka

Hydrografia:  rzeki, bagna, mielizny, przeprawy wodne

Nazewnictwo:  hydrografia, mikroregiony, mezoregiony, makroregiony, 2-st osiedla

Ramka:  zwykła, kolorowana

Format:  r: 423x551, p: 427x556, a: 514x601

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00620-05030