Litwa, Dniepr

MAGNI DVCATVS ¦ LITHVANIÆ ¦ Cæterarumq; Regionum illi adiacentiu exacta descrip ¦ Illss mi ac Excellmi. Principis ac Dni. D.Nicolai Christophori Radziwil ¦ D.G.Olycæ ac in Nieswies Ducis, S. Rom. Imp.Principis in Szylo:¦wiec ac Mir

Comitis, et S.Sepulehri Hirosolimitani Militis etc. ¦ opera et cura in lucem edita.

Hondius Jodocus (Jodoci) (Hondt, Josse de) (1563-1612)

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Joannes (Johannes, Joan) (1588-1664)

Makowski Tomasz (1575-1630)

Radziwiłł Mikołaj Krzysztof Sierotka, (1549-1616)   Amsterdam 1635-1640

00176-05015-a-ico00176-05015-b-ico

     

Skala 1:3700000; skala przybliżona, podziałki liniowe: "Milliaria Magna", "Milliaria Communia".

Miedzioryt kolorowany, mapa przeglądowa.

Atlas novus sive Theatrum orbis terrarum. Joannes Janssonius et Henricus Hondius. Amsterdam (1635-1640) J. Jansson.

Wersja zmniejszonej przeróbki J. Hondiusza słynnej mapy Wielkiego Księstwa Litewskiego Tomasza Makowskiego opracowana przez Jana Janssona i zamieszczona przez niego w Atlas sive... wydawanym w Amsterdamie w latach 1635 - 1640. Jan Jansson poślubił Elżbietę Hondiusz, córkę J. Hondiusza. Po śmierci Henryka Hondiusza syna Jodokusa starszego przejął oficynę wydawniczą Hondiuszów i dalej kontynuował wydawanie atlasów i map wprowadzając na nich nieliczne zmiany, zmieniając jednocześnie autograf. Na E dwuczęściowa mapa dolnego Dniepru z 4-ro stopniową legendą miast: "Civitas Tartarorum, Arxvel oppidum christianorum dirutum, Arx Tartarorum vasta", oraz podziałka liniowa: "Scala milliarium ad hunc tractu Boristhensis pertines", na E tekst opisujący mapę - karton Dniepru użyty jako identyfikacja przy opisie mapy Dniepru - dodatku do 'dużej' mapy Makowskiego: "Lectori Sal. Hunc Borysthenis...": w centrum mapy tekst: "Palades Pulesiæ ¦ in provinciæ...",i inne teksty historyczne. Na SW legenda z herbem Litwy: "Signorum vel Carc:¦terum declaratio. Urbes Civitas, Civitas cum Palatinatu, Civitas judicialis urbi Causæ, nobilium disceptantur, Domiciliam Ducam, Sades Episcopati Romani, Sades Episcopati Grecorum quos vulgo Wladicas app elant,Oppidum". Przy kartuszu skalowym tekst: "Sumptibus Ioannis Ianßonii.". Na NE poza ramkami ołówkiem: "39". Na odwrocie na SE ołówkiem: "Jansonius". Na E tekst: "Het Groot-Vorstendom ¦ LITTAVWEN.", na S: "R", na W tekst: "LITTAVWEN", tekst atlasu w języku flamandzkim.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygn. obrazkowa 9- stopniowa

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, państwa, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami na E i na W co 1°', oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej na E i na W co 5', na S i na N co 12'

Ramka:  zwykła, kolorowana

Format:  r: 439x541 p: 444x545, a: 484x569

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00176-05015