Litwa, Dniepr

Mapa Dniepru

Lectori S. ¦ Hunc Borysthenis tractum ut ad nostrum Geographiæ tabulam adjicia mus duo nos præcipuè impulerunt. Primum ut huius ¦ fluminis longitudinem ostendamus, siquidem præter anubium et Volgam (cuius tantum fontes in Europa sunt idioque non Europæ sed ¦ Asiæ fluvius esse videtur ) longiorem ac majorem Europa non habet. Alterum ut antiquos M. D. Lithuaniæ terminos Vitoldi M. Ducis ¦ præsertim temporibus exponamus, hic multa prælia secunda cum Tartaris faciens, arces nonnullas quarum nunc ruinæ extant ¦ extruxerat ac muniverat, quo facilius dominium suum protendere hostemq3 longius depellere possit cur autem in eadem ipsa tabula ¦ hunc Borystenis tractum continuate non adjecerimus ea causa est quod protraxisset nostram Geographiæ tabulam, ut Hunga:¦riæ, Moldaviæ, Transylvaniæ, Valachiæ, partem continuare atq3 in tabulam inscribere deberemus. Proderit autem lectori qui sit ¦ Status huius Regionis cognoscere; Regio est campestris ac feracissima, sed propter assiduos Scytarum incursus deserta, ¦ qui semper ihiant illius bonis, et aliquanto ultra Czyrkassos progressi Voluniam depopulantur, ¦ plurimes homines bonis illorum direptis in servitutem abducentes. Revertentibus vro illis ¦ cum præda, Kozacy sæpius occurrere ac omnibus bo:¦nis, si eos tranàtes fluviam aliquem repererit ¦ solent.

Blaeu William (Guiljelmus) Janszoon (Janssonius, Caesius) (1571-1638)

Hessel (Gerritsz) Gerard (1581-1632)

Makowski Tomasz (1575-1630)

Radziwiłł Mikołaj Krzysztof (Sierotka) (1549-1616)Amsterdam 1613-1635

00655-05065-a-ico00655-05065-b-ico

   

Skala 1:300000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Scala milliarium ad hunc tractum Boristenic pertines."

Miedzioryt czarno-biały, mapa wodna

Appendix Theatri A. Ortelii et Atlantis G. Mercatoris, continens tabulas geographicas diversarum Orbis regionum, nunc primum editus cum descriptionibus, Amsterdami apud Guilielmum Blaeuw, Anno MDCXXXINovus Atlas...

Mapa powstała jako uzupełnienie słynnej mapy Wielkiego Księstwa Litewskiego wykonanej przez Tomasza Makowskiego sztycharza krakowskiego z inicjatywy Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła. Mapa składa się z dwóch części treści i kartusza opisującego treść mapy (na S), wyrytowanych na jednej płycie. W treści liczne teksty informacyjno-historyczne, dwa z nich w kartuszach: "DE KOZACYS...", "PROGI vel. POROHI...", trzy legendy: na NE nazwy dolnych porohów, w centrum legenda miast, na S nazwy górnych porohów. Na odwrocie na W ołówkiem: "Rzeka Beauplan ¦ Blaeu ¦ Dniepr".

Znak wodny:  fragment szyldu

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygn. obrazkowa 4-st, obozy tatarskie, odróżnione miejscowości muzułmańskie (półksiężyc) i chrześcijańskie (krzyż)

Hydrografia:  rzeki

Komunikacja:  przeprawy wodne

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, osiedla, porohy

Ramka:  zwykła, kolorowana

Format:  r: 749x325, p: ?x328(S), ?x325(N), a: 385x392(S), 383x388(N), mapa sklejona z dwóch arkuszy.

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00655-05065