Litwa, Dniepr

MAGNI DVCATVS ¦ LITHVANIAE ¦ CAETERARUMQ; REGIO:¦NUM ILLI ADIACEN-TIUM ¦ EXACTA DESCRIPTIO ¦ Illss mi ac Excellss mi. Principis et Dni. D.Nicolai ¦ Christophori Radziwil D.G.Olijcæ ac in Nies:¦wies Ducis, S.

Rom. Imp. Principis in Szylo:¦wiec ac Mir Comitis, et S.Sepulehri Hieroso:¦limitani Militis etc. opera.cura et ¦ impensisfacta ac in lucem edita.

Blaeu William (Guiljelmus) Janszoon (Janssonius, Caesius) (1571-1638)

Hessel (Gerritsz) Gerard (1581-1632)

Makowski Tomasz (1575-1630)

Radziwiłł Mikołaj Krzysztof (Sierotka), (1549-1616)

Strubicz Maciej (1530-1604)Amsterdam 1613-1635

00233-11346-00653-05063-4-ico

     
Avers
  

 

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna

Appendix Theatri A. Ortelii et Atlantis G. Mercatoris, continens tabulas geographicas diversarum Orbis regionum, nunc primum editus cum descriptionibus, Amsterdami apud Guilielmum Blaeuw, Anno MDCXXXI Novus Atlas...

Mapa kompletna, skladajaca sie z mapy Litwy (00233-11346) i mapy Dniepru (00653-05063) jako kartonu. Obie mapy opisane osobno jako niezalezne jednostki.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygn. obrazkowa 9-stopniowa

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Siatka:  geograficzna

Odwzorowanie:  pseudowalcowe

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, państwa, 2-st osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 5'

Ramka:  zwykła

Format:  r: 756x730, p: 761x731, a: 785x744 mapa sklejona z 4 arkuszy

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00233-11346-00653-05063-4