Litwa, Dniepr

LITHVA:¦NIA.

Gastaldi (Gastaldo, Castaldi, Castaldo) Giacomo (Jacopo) (1500-1565)

Hondius Jodocus (Jodoci) (Hondt, Josse de) (1563-1612)

Pograbka (Pograbski, Pograbius) Andrzej (Andreas, Pilsnensis) (+1602)

Strubicz Maciej (1530-1604)

Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)Amsterdam 1612


00225-11338-a-ico00225-11338-b-ico

 

Skala 1:3000000,; skala przybliżona podziałka liniowa: "Miliaria Lithuanica communia"

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna

(Atlas ¦ sive ¦ cosmographicæ ¦ meditationes ¦ de ¦ fabrica mvndi et ¦ fabricati figvra. ¦ Gerardo Mercatore Rumpelmundano, ¦ Illustrissimi Ducis Julie Clivie [et] Mo[n]¦tis [et]c. Cosmographo Autore. ¦ Cum Privilegio. ¦ Dvisbvrgi Clivorvm. kolofon: Dvsseldorpii, Excudebat Albertus Busius... sumptibus haeredum Gerardi Mercatoris Rupelmundani, Anno 1595.) Geradi Mercatoris Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi. Amsterodami 1612. J. Hondius.

Mapa pochodzi z atlasu G. Mercatora zawierającego 150 map, przeróbka wcześniejszych map Litwy Gastaldiego, Pograbki i Strubicza wydanych w dziele Martina Kromera w Kolonii w 1589 i Stanisława Pachłowieckiego z 1580 r. Pierwsze wydanie tego atlasu ukazało się w Duisburgu w 1595 roku. Numer strony na odwrocie mapy i tekst łaciński wskazują iż mapa prawdopodobnie pochodzi z wersji wydanej przez J. Hondiusza w 1612 roku. Na SE w treści tekst: "Per Gerardum Mercatorum ¦ Cum Priuilegio". Na odwrocie na E tekst: "DVCHE DE LITHVANIE, SAMOGITIE, RVSSIE &VOLHINIE.", numer strony: "105", na SE, pod tekstem: "Qq", ołówkiem: "Mercator ¦ wg. Strubicza 1585", na W tekst: "LITHVANIE."

Znak wodny:  MG w wieńcu laurowym

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincja, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10'.

Ramka:  zwykła

Format:  r: 371x437, p: 375x441, a: 471x553

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00225-11338