Litwa, Dniepr

LITHUA¦NIA

Hondius Jodocus (Jodoci) (Hondt, Josse de) (1563-1612)

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Joannes (Johannes, Joan) (1588-1664)

Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)

Nicolai CorneliusAmsterdam 1608-1635


00649-05059-a-ico00649-05059-b-ico

 

Skala 1: 5000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Milliaria ¦ Lithuanica communia"

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

(Atlas Minor de Gerard Mercator traduit de Latin en François... Amsterodami 1608 excusum in aedibus Judoci Hondij. Veneunt etiam apud Cornelium Nicolai, item apud Joannem Janssonium Arnhemi.) Atlas minor Gerardi Mercatoris a Jodoco Hondio plurimis aeneis tabulis actus. Amsterodami 1634 J. Janssonius.

Mapka jest zmniejszoną przeróbką mapy Litwy G. Mercatora zamieszczoną po raz pierwszy w Atlas Minor... opracowanym przez J. Hondiusza 'starszego', geografa, rytownika i wydawcę osiadłego w 1583 roku w Londynie. W 1604 roku przejmuje on część płyt G. Mercatora i wydaje różne wersje jego atlasów. W 1612 roku J. Janssonius żeni się z córką J. Hondiusza i później przejmuje jego wydawnictwo przenosząc je do Amsterdamu tam prowadzi działalność wydawniczą wraz z synami J. Hondiusza 'starszego' Jodocusem i Henrykiem. Pierwsze wydanie tego wydanego w zmniejszonym formacie Atlasu Minor... ukazało się w Amsterdamie, jako owoc współpracy J. Hondiusza i J. Janssoniusa przed przejęciem i przeniesieniem oficyny do Amsterdamu. Opisywana mapa pochodzi prawdopodobnie z jednego z późniejszych wydań atlasu opracowanym w języku angielskim (1635?). Na SE pod ramką ołówkiem: "Hondius 1632". Na odwrocie tekst w języku angielskim opisujący Litwę, na E ołówkiem: "Lithuania Lit-¦-2 ¦ Mercator 1635 G - ho".

Znak wodny:  nieczytelny

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1° na E i na W, co 5° na S i na N, oznaczone w ramce wewnętrznej co 1°

Ramka:  zwykła

Format:  r: 133x181, p: 134x182, a: 145x187

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00649-05059