LITHVANIA.

LITHVANIA.
Amsterdam 1612

Gastaldi (Gastaldo, Castaldi, Castaldo) Giacomo (Jacopo) (1500-1565)
Hondius Jodocus (Jodoci) (Hondt, Josse de) (1563-1612)
Pograbka (Pograbski, Pograbius) Andrzej (Andreas, Pilsnensis) (+1602)
Strubicz Maciej (1530-1604)
Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)

00225-11338-a (Kopiowanie) 00225-11338-b

Skala 1:3000000,; skala przybliżona podziałka liniowa: „Miliaria Lithuanica communia

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna

(Atlas  sive  cosmographicæ  meditationes  de  fabrica mvndi et  fabricati figvra.  Gerardo Mercatore Rumpelmundano,  Illustrissimi Ducis Julie Clivie [et] Mo[n]tis [et]c. Cosmographo Autore.  Cum Privilegio.  Dvisbvrgi Clivorvm. kolofon: Dvsseldorpii, Excudebat Albertus Busius… sumptibus haeredum Gerardi Mercatoris Rupelmundani, Anno 1595.) Geradi Mercatoris Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi. Amsterodami 1612. J. Hondius.

Mapa pochodzi z atlasu G. Mercatora zawierającego 150 map, przeróbka wcześniejszych map Litwy Gastaldiego, Pograbki i Strubicza wydanych w dziele Martina Kromera w Kolonii w 1589 i Stanisława Pachłowieckiego z 1580 r. Pierwsze wydanie tego atlasu ukazało się w Duisburgu w 1595 roku. Numer strony na odwrocie mapy i tekst łaciński wskazują iż mapa prawdopodobnie pochodzi z wersji wydanej przez J. Hondiusza w 1612 roku. Na SE w treści tekst: „Per Gerardum Mercatorum  Cum Priuilegio„. Na odwrocie na E tekst: „DVCHE DE LITHVANIE, SAMOGITIE, RVSSIE &VOLHINIE.„, numer strony: „105„, na SE, pod tekstem: „Qq„, ołówkiem: „Mercator  wg. Strubicza 1585„, na W tekst: „LITHVANIE.

Znak wodny:  MG w wieńcu laurowym

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincja, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.

Ramka:  zwykła

Format:  r: 371×437, p: 375×441, a: 471×553

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00225-11338