141. LE ROYAVME DE POLOGNE AVEC…

141. LE ROYAVME DE POLOGNE AVEC SES CONFINS

141.	LE ROYAVME DE POLOGNE AVEC SES CONFINS
Amsterdam 1735

Jaillot (Iaillot) Alexis-Hubert (1632-1712)
Ratelband Johannes (1715-1791)

00403-36898-b 00403-36898-a

na N poza ramką:

GENERALE KAART VAN POLEN.

Skala 1:20000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Eschelles”, „Mille Pas geometrriq„, „Lieues Com. de France„, „Lieues Com. de Pologne„.

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna

Geographisch-toneel,of nitgezochte Kaarten, tot’ gemak der offizieren, reisiges en liefhebbers… Amsterdam 1735 van J. Ratelband.

Do wydania tego użyto płyty wykonanej przez Jaillot’a w 1697 roku, przerabiajac ją nieznacznie. Johannes Ratelband był księgarzem działającym w Amstardamie. Na E i W poza ramką tarcze herbowe prowincji polskich: 12 tarcz – na E: Pleskow, Samogitie, Podolie, Transilvanie, Moldavie, Ukraine, na W: Pologne, Posna, la Prusse, Lithuanie, Moravie,Livonie. Na odwrocie na NE autografy. Opisane strony świata: Septentrion, Midy, Orient, Occident, na NE w rogu arkusza: „25„. Na odwrocie ołówkiem na S: „z Zaydlera ¦ strona ¦ Anonim”.

Znak wodny: na N: lilia
Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura nieregularna, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′
Ramka: zwykła
Format: r: 138×173, p: 150×201, a: 188×248

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00403-36898

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)