LE ROYAUME DE POLOGNE, divise selon…

LE ROYAUME DE POLOGNE, divise selon les Partages fa-its en 1772, 1793 et 1795. entre la Russie, laPrusse et l’Autriche. Par le Sr. ROBERT DE VAUGONDY Géographe .

LE ROYAUME DE  POLOGNE,  divise  selon les Partages fa-its en 1772, 1793 et 1795.  entre la Russie, laPrusse et l’Autriche.  Par le Sr. ROBERT DE VAUGONDY  Géographe .
Paris 1798

Delamarche (Lamarche) Charles François (1740-1817)
Robert de Vaugondy Didier (1726-1786)
Robert de Vaugondy Gilles (1688-1766)

00353-36848-b 00353-36848-a

Skala 1:2000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Echele„, „Mille pas géométriques de 60 au degré„, „Liens de d’Allemagne et de Pologne de 15 au degré„. „Liens communes de France, de 25 au degré„, „Liens une heure, de 20 au degré„.

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna

(Atlas universal par M. Robert… et par M. Robert de Vaugondy… Paris 1798 chez les Auteurs)

Mapa pochodzi prawdopodobnie z jednego z późnych wydań Atlas Universal... wydawanego w Paryżu od 1798 roku. Kartusz skalowy z herbem polsko-litewskim i saskim, w kartuszu tekst: „Pacta onventa” odwrocony. Opisane strony świata: Septentrion, Midy, Orient, Occident.W treści mapy opisane dużymi cyframi daty trzech rozbiorów.

Rzeźba:                        kopczyki                      Osiedla:           sygnatura obrazkowa kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:                                hydrografia, góry, palatynaty, państwa, prowincja, 3-st. osiedla

Współrzędne                                 geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 5′.

Ramka:            zwykła

Format:            r: 480×540, p: 497×560, a: 518×664

Kolekcja:         Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00353-36848