23. LE DUCHÉ DE POMERANIE ¦…

23. LE DUCHÉ DE POMERANIE ¦ COMUZEUM POLSKIE W RAPPERS-WILUIS SOUS LE CERCLE DE LA HAUTE SAXE ¦ IVISé SUIVANT QUIL EST PRE-SENTEMENT PARTAGé ENTRE LA COURONNE DE SUEDE, ET ¦ L’ESLECTEUR DE BRANDEBOURG. ¦ ou sont LES DUCHÉS ¦ DE POMERANIE, DE STETTIN, DE WOLGAST, DE BARDT, DE CASUBIE, et DE VANDALIE. ¦ LA PRINCIPAUTÉ et ISLE DE RUGEN, LE COMTE DE GUZKOW, ¦ LES SEIGNEURIES DE LOUWENBOCH, et DE BUTOW. ¦ A PARIS ¦ Par le Sr , Geographe Ordinaire du Roy, ¦ joignant les grands Augustins, aux 2 Globes ¦ Avec Privilege 1695

23.	LE DUCHÉ DE POMERANIE ¦ COMUZEUM POLSKIE W RAPPERS-WILUIS SOUS LE CERCLE DE LA HAUTE SAXE ¦ IVISé SUIVANT QUIL EST PRE-SENTEMENT PARTAGé ENTRE LA COURONNE DE SUEDE, ET ¦ L’ESLECTEUR DE BRANDEBOURG. ¦ ou sont LES DUCHÉS ¦ DE POMERANIE, DE STETTIN, DE WOLGAST, DE BARDT, DE CASUBIE, et DE VANDALIE. ¦ LA PRINCIPAUTÉ et ISLE DE RUGEN, LE COMTE DE GUZKOW, ¦ LES SEIGNEURIES DE LOUWENBOCH, et DE BUTOW. ¦ A PARIS  ¦ Par le Sr , Geographe Ordinaire du Roy, ¦  joignant les grands Augustins, aux 2 Globes ¦ Avec  Privilege 1695
Paryż 1696

Jaillot (Iaillot) Alexis-Hubert (1632-1712)
Sanson Guillame de Abbeville (1633-1703)
Sanson Nicolas de Abbeville (1600-1667)

00483-11816-b 00483-11816-a (Kopiowanie)

Skala 1:700000; podziałki liniowe: „Eschelle„, „Mille Pas Geometriques, on Milles d’Italie.„, „Lieues Communes d’Allemagne-„, „Grandes Lieues d’Allemagne„, „Lieues Communes de France„, „Grandes Lieues

de France, ou Lieues d’Vne Heure de Chemin„.

Miedzioryt kolorowany , mapa przeglądowa.

Atlas nouveau contenant toutes les parties du monde… par Sanson Nicolas d’Abbeville. Paris 1692 chez Hubert Jaillot.

Mapa Pomorza Zachodniego pochodzi z kilkakrotnie wydawanego w Paryżu atlasu opracowanego przez rodzinę Sansonów i wydawanego początkowo w oficynie rodziny Jaillot. A. H. Jaillot francuski rzeźbiarz, rytownik, geograf i wydawca był pierwszym w historii Francji geografem królewskim. tytuł ten i stanowisko stworzył Król Ludwik XIV w 1678 roku. Hubert Jaillot zebrał mapy Sansona w secesyjnym Atlasie. Zobacz także XVIII-wieczne wydania niektórych dzieł Sansona na temat Delamarche pod tytułem Atlas de géographie ancienne i Atlas britannique; oraz Catalog des cartes et livres de géographie de Sanson (1702). W 1692 r. pierwszym w historii Francji Geografem Królewskim. Tytuł ten i stanowisko stworzył król Ludwik XIV w 1678 roku A. H. Jaillot francuski rzeźbiarz, rytownik, geograf i wydawca był Autorem Mapy jest G. Sanson założyciel słynnej francuskiej oficyny wydawniczej, Geograf królewski matematyk i autor wielu map i atlasów. Na N w treści ozdobne kartusze tytułowy i skalowy. Na odwrocie, na SE ołówkiem ręcznie: „Sanson – Jaillot  ¦ Pomeran.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura, plany
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Nazewnictwo: hydrografia, makroregiony, państwa, prowincje. 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 10′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 5′
Ramka: zwykła, kolorowana
Format: r: 458×647, p: 465×655, a: 522×714

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00483-11816

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)