123. LA POLOGNE ¦ Dressée sur…

123. LA POLOGNE ¦ Dressée sur ce qu’en ont donné ¦ Starovolsk, Beauplan, Hartnoch , et autres Auteurs ¦ Rectifiee par les Observations d’Hevelius etc ¦ Par Guillaume De l’Isle ¦ de l’Academie Royale des Sciences ¦ et Premier Geo-graphedu Roy. ¦ A PARIS ¦ Chez l’Auteur sur le Quai de l’Horloge al Aigle d’Or. ¦ Avec Privilege du Roy.

123.	LA POLOGNE ¦ Dressée sur ce qu’en ont donné ¦ Starovolsk, Beauplan, Hartnoch , et autres Auteurs ¦ Rectifiee par les Observations d’Hevelius etc ¦ Par Guillaume De l’Isle ¦ de l’Academie Royale des Sciences ¦ et Premier Geo-graphedu Roy. ¦ A PARIS ¦ Chez l’Auteur sur le Quai de l’Horloge al Aigle d’Or. ¦ Avec Privilege du Roy.
Paryż 1710-1730

Beauplan (de) le Vasseur Guillaume (1595-1685)
Delisle (De L’Isle) Guillaume (Insulanus) (1675-1726)
Hartknoch Johann Friedrich (XVII-XVIII w.)
Hevelius (Hewelcke) Johannes (1611-1687)
Starowolski (Starovolsk) Szymon (1588-1656)

00280-11447-b 00280-11447-a

Skala 1:2450000; podziałki liniowe w kartuszu na S: „Echelle”, „Lieues Communes de Pologne„, Lieues de Prusse„, „Lieues d Ukraine„, „Lieues Comm. d’Allemagne„.

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

(Atlas géographique et universal. Par Guillaume Delisle. Paris [1710-1730])

Mapa Polski G. de l’Isla, uważanego za ojca współczesnej kartografii, „geografa królewskiego” Akademii Nauk w Paryżu, wydana po raz pierwszy w 1702 roku.Jest to przeróbka mapy Beauplana, przy jej opracowaniu de l’Isle korzystał z pomiarów geograficznych i astronomicznych polskiego naukowca J. Heveliusza i opisach Kanonika S. Starowolskiego. Tytuł Premier Geographe du Roy otrzymał autor w 1718 – mapa ukazała się prawdopodobnie w późniejszym wydaniu Atlas géographique… . Autor podał w tytułe adres swojej pracowni: „Quai del’Horologe”, w której pracował po 1708 roku. W kartuszu ślad wytartego napisu. Na odwrocie na NE: „46”, „79”

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: kółka, sygnatura obrazkowa
Hydrografia: rzeki, jeziora,bagna
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: Stożkowe
Nazewnictwo: Hydrografia, góry, państwa, prowincje, 2-st. osiedla
Współrzędne Geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone raficzniew ramce wewnętrznej co 10′
Ramka: zwykła
Format: r: 472×622, brak śladów płyty, mapa obcięta i wklejona w paspartou, a: 544×758

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00280-11447

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)