143. LA POLOGNE ¦ Dressée sur…

143. LA POLOGNE ¦ Dressée sur ce qu’en ont donné ¦ Starovolsk, Beauplan, Hartnoch ,¦ et autres Auteurs ¦ Rectifiee par les Observations d’Hevelius etc ¦ Par Guillaume De l’IsleGeographe ¦ de l’Academie Royale des Sciences ¦ A AMSTERDAM ¦ Chez I. CÓVENS et C. MOR-TIER ¦ Geographes.

143.	LA POLOGNE ¦ Dressée sur ce qu’en ont donné ¦ Starovolsk, Beauplan, Hartnoch ,¦ et autres Auteurs ¦ Rectifiee par les Observations d’Hevelius etc ¦ Par Guillaume De l’IsleGeographe ¦ de l’Academie Royale des Sciences ¦ A AMSTERDAM ¦ Chez I. CÓVENS et C. MOR-TIER ¦ Geographes.
Amsterdam 1736

Beauplan (de) le Vasseur Guillaume (1595-1685)
Condet (Kondet) Johannes (1711-1781)
Cóvens Jean (Jan, Joannes) (1697-1774)
Delisle (De L’Isle) Guillaume (Insulanus) (1675-1726)
Hartknoch Johann Friedrich (1740-1789)
Hevelius (Hewelcke) Johannes (1611-1687)
Mortier Corneille (1699-1783)
Starowolski (Starovolsk) Szymon (1588-1656)

 

00283-11450-b 00283-11450-a

Na N poza ramką:

TABULA REGNI POLONIÆ DUCATUS LITHUANIÆ Exc.

Skala 1:2450000; podziałki liniowe w kartuszu na S: „Echelle”, „Lieues Communes de Pologne„, „Lieues de Prusse„, „Lieues d Ukraine„, „Lieues Comm. d’Allemagne„.

Miedzioryt, kolorowane granice i ramka, mapa ogólnogeograficzna.

(Selectae tabulae geographiae antiquae et mediae aetatis. Amsterdam [1736] apud I. Covens et C. Mortier)

Mapa Polski G. de l’Isla, uważanego za ojca współczesnej kartografii, „geografa krolewskiego” Akademii Nauk w Paryżu, wydana po raz pierwszy w 1702 roku.Jest to przeróbka mapy Beauplana, przy jej opracowaniu de l’Isle korzystał z pomiarów geograficznych i astronomicznych polskiego uczonego J. Heveliusza i opisach Kanonika S. Starowolskiego. Miedzioryt wykonany na podstawie płyty tej samej mapy wydawanej w Paryżu, rytował ją J. Condet’a, członek amsterdamskiej rodziny sztycharzy i rytowników, ukazał się w zbiorze map wydanym przez spółke I. Covens & C. Mortier, spadkobierców firmy P. Mortier. Dom Covens & Mortier (1721-1866), największy wydawca kartograficzny XVIII wieku, został założony przez Johannesa Covensa I (1697-1774) i Cornelisa Mortiera (1699-1783) na Vijgendam w Amsterdamie. Giełda miejska architekta Hendricka de Keysera. Współpraca powstała po śmierci Pietera Mortiera (1661-1711), syna francuskiego uchodźcy politycznego, który w 1690 roku uzyskał przywilej rozpowszechniania map i atlasów francuskich wydawców w Holandii. Wdowa po nim prowadziła interes do swojej śmierci w 1719 roku. Jej syn Cornelis przejął na kilka lat kierownictwo pod nazwiskiem ojca. 20 listopada 1721 roku Cornelis Mortier i Johannes Covens I. założyli firmę. Ten ostatni w tym samym roku ożenił się z siostrą Cornelisa. Od tego roku nazwisko: Covens & Mortier. Ich firma miała doświadczyć ogromnej ekspansji w ciągu następnych 140 lat. W 1732 r. Spadkobiercy sprzedali posiadłość (obok Beurs van Hendrick de Keyser) swojemu bratu Cornelisowi i  jego wspólnikowi Covens.  Ich głównymi konkurentami byli Reinier & Josua Ottens oraz firma Gerard Valck & Petrus Schenck. Po śmierci Johannesa Covensa I (1774) do firmy dołączył jego syn Johannes Covens II (1722-1794). Od 1778 roku wprowadzono nową nazwę firmy: J. Covens & Son. Następcą Johannesa Covensa II był jego syn Cornelis Covens (1764–1825), który z kolei wprowadził Petrus Mortier IV, prawnuka Petrusa Mortiera I, do firmy. Nazwa była od 1794 do 1866: Mortier, Covens & Son. Ostatnim Covensem z serii był Cornelis Jo (h) annes Covens (1806-1880).  Covens & Mortier  dysponowało dużym zasobem atlasów  i map, w tym m.in. Delisle, Jaillot, Johannes Janssonius, Sanson, Claes Jansz. Visscher, Nicolaas Visscher i Frederik de Wit. Imponująca liczba atlasów zniknęła z prasy przez dziesięciolecia. Około 1725 r. Covens i Mortier opublikowali przedruk atlasu świata Frederika de Wita, czyli Atlas Major. Wspólnicy posiadali oryginalne miedziane tablice tego atlasu. W 1730 roku Pieter van der Aa sprzedał swoje płyty drukarskie firmie Covens & Mortier. W drugim numerze nazwisko tego autora zostało usunięte. Atlas z 56 mapami został opublikowany przez Allarda. Od 1730 do 1774 r., A nawet później, pojawiły się liczne wydania „Atlas Nouveau” G. Delisle’a, początkowo z 43 mapami, które wzrosły do 138 około 1775 r. Firma używała do tego świeżo wyciętych płyt miedzianych. Jednak kartusze nie były tak piękne, jak na oryginalnych mapach. Około 1740 roku ukazała się cała seria atlasów kieszonkowych z różnych krajów, określanych jako „très commode pour les Voyageurs”. Jedną z serii była „Dix – Sept Provinces” Sansona. Pomyślano również o wojsku. Przed nimi pojawił się „Atlas czyli zeskanowane mapy dla wygody funkcjonariuszy do noszenia w kieszeni”. Duże atlasy były często tworzone na zamówienie. Zawierają stosunkowo niewiele własnych map. W jednym egzemplarzu zawierającym 742 mapy liczymy 63, aw innym 352 tylko 6. Przykładami oryginalnych wydań własnych są: „De Heerlijkheid van Castricum” z 1737 r. I „Nieuwe Kaart van Loenen” z tego samego roku. Ponownie ukazały się także książki miejskie. A.o. ciekawy Atlas lub Great Cities Book of Europe, który zawierał 439 map miast. Był też zbiór 298 planów i fortyfikacji. I seria 90, w małym formacie. Katalog firmy z 1737 r., Przechowywany w Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel, zawiera m.in. 59 map ściennych autorstwa Blaeu, De Wita i Visschera. Wydawca miał największą kolekcję prac graficznych, jakie kiedykolwiek oferowano w Amsterdamie.Na SE pod ramka: „I. Condet Schulpsit.„. Na odwrocie na NE: „Polen & Litthouwen„, ołówkiem: „3458 ¦ M 113”, na SE ołówkiem: „Del’Isle Guillaume ¦ 47Ľx64Ľ cms ¦ From : Atlas Nouveau 1683-¦1761 ¦ Covens & Mortier”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: kółka, sygnatura obrazkowa
Hydrografia: rzeki, jeziora,bagna
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: Stożkowe
Nazewnictwo: Hydrografia, góry, państwa, prowincje, 2-st. osiedla
Współrzędne Geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′
Ramka: zwykła
Format: r: 475×621, p: 500×627, a: 575×683

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00283-11450

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)