LA POLOGNE AVEC LES PARTAGES de…

LA POLOGNE AVEC LES PARTAGES de 1772, 1793 et 1795.

LA POLOGNE  AVEC LES PARTAGES  de 1772, 1793 et 1795.
Paris 1800

Blondeau Alexandre (1799-1828)
Guthrie William (1708-1770)
Langlois Hyacinthe

00125-04964-b 00125-04964-a

Skala 1:10000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Lieues com.nes de France de 25 au Deg.”, „Lines de Pologne de 20 au D.„.

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna.

Atlas universal pour la géographie de Guthrie

Mapa pochodzi z atlasu opracowanego przez W. Guthrie i wydanego przez H. Langlois’a w Paryżu. Płytę rytował A. Blondeau. Mapa przedstawia sytuację porozbiorową Polski. Na N poza ramką: „Long. du Méridien de l’Isle de Fer„, na SE poza ramka: „Blondeau Sculp!„, na SW w treści mapy obok legendy: „à la Russiae”, „à la Prusse”, „à l’Empire”, na NE w treści mapy: „Prusse Or.  1 Dept. Allemand  2 De la Lithuaniae  3 Prusse Occidentale.  4 Députation de la Prusse Occid.  ou District de la Netze.  Prusse Mer.  5 Posnanie.  6 Kalisch, Nle. Prusse Orile.  7 Varsovie.  8 Bialystock.  9 Ploczko.„. Na S poza ramka: „Longit. Est du Meridien de Paris”.

Rzeźba:                        kopczyki                      Osiedla:           sygnatura 2-st, kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora, bagna      Siatka:              geograficzna

Odwzorowanie:    stożkowe

Nazewnictwo:                                hydrografia, góry, państwa,2-st osiedla

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 15′.

Ramka:            zwykła

Format:            r: 178×212, p: 198×239, a: 229×360

Kolekcja:         Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00125-04964