79. LA GERMANIE ¦ Aprés le…

79. LA GERMANIE ¦ Aprés le démembrement de l’Empire de ¦ CHARLE-MAGNE ¦ 741 à 843 ¦ Dressèe sous la Direction ¦ DE A. HOUZÉ

79.	LA GERMANIE ¦ Aprés le démembrement de l’Empire de ¦ CHARLE-MAGNE ¦ 741 à 843 ¦ Dressèe sous la Direction ¦ DE A. HOUZÉ
Paryż 1830-1850

Houzé Antoine Philippe (1802-1879)

00133-04972-b 00133-04972-a

Skala 1:10000000

Litografia kolorowana, mapa historyczna

Atlas Historique et Geographique l’Allemagne

Antoine Philippe Houze był francuskim kartografen wydającym mapy i atlasy w Paryżu w XIX wieku. Na N poza ramką: „Atlas Historique et Geographique l’Allemagne”, „Carte IV”, na S pod ramką wykaz miejscowości z podaniem dat ważniejszych wydarzeń historycznych.

Osiedla: 2-st. kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: stożkowe
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 2°.Na N: „Longitude du Meridien de Paris”
Ramka: zwykła
Format: r: 205×280, a: 262×343

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00133-04972

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)