L’ EUROPE MODERNE avec ses Divisions…

L’ EUROPE MODERNE avec ses Divisions Politiques.

L’ EUROPE MODERNE avec ses Divisions Politiques.
Paryż (1800)
00535-11868

Skala 1:10000000; skala przybliżona

Akwaforta kolorowana, mapa historyczna.

Mapa przedstawia podział administracyjny Europy po trzecim rozbiorze Polski. Oznaczone szlaki bitew Karola Gustawa XII, króla Szwecji, oraz kampanii Napoleona zakończonej bitwa pod Austerlitz. Opisy państw, oraz poza treścią mapy liczne teksty historyczne. Na SW w ramce tytuł z legendą opisującą podział polityczny Polski po trzecim rozbiorze, oraz szlaki bitewne. Na odwrocie ołówkiem: „8 ¦ 5”.

Rzeźba:            kopczyki               Osiedla:       kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora

Nazewnictwo:    hydrografia, państwa, osiedla

Ramka:            pojedyncza

Format:            r: 456×642, p: 466x(650?), a:530×706

Kolekcja:         Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00535-11868