L’ EUROPE divisée en ses pricipaux…

L’ EUROPE divisée en ses pricipaux Etats suivant les nouvelles Observations astronomiques. par le Sr. JANVIER Geographe (1760) A VENICE Par François Santini rue Ste. Justine pres la dite Eglise. Chez Mr. Remondini

L’ EUROPE  divisée  en ses pricipaux Etats  suivant les nouvelles  Observations astronomiques.  par le Sr. JANVIER Geographe  (1760)  A VENICE  Par François Santini rue Ste. Justine  pres la dite Eglise.  Chez Mr. Remondini
Wenecja 1760

Janvier Sieur Jean (XVIII w.)
Remondini Giuseppe Antonio (1747-1811)
Santini P. François (XVIII w.)

00769-18730 (Kopiowanie)

Skala 1:50000000, podziałka opisane w kartuszu na SE

Miedzioryt, kolorowane granicae i rama kartusza tytułowego.

Atlas Universal

Mapa pochodzi z weneckiego wydania Atlas Universal François P. Santiniego, którego wcześniejsze wydanie ukazalo się w Paryżu na początku XVI wieku. Santini wydawał miedzy innymi mapy Vaugondy’ego, Homanna, De Lisle i d‘Anville. Oficyna wydawnicza Santiniego znajdowała się na Rue St. Justine Pres la dite Eglise. Oficyna wydawnicza Sieur Jean Janvier’a znajdowała się na Rua Si. Jacques et l’Enseigne de la Place des Victoires. Na SE w ramce prosty kartusz z tekstem (opis podzialki): „Avertissement  La Projection de celle Carte ne permetant pas de dresser une Echelle générale qui puisse servir a en mesurer toutes les parties. On se servira des Latitudes qui sont tracées de 5 en 5 Degrés, qui valent chacun 20 lieues marines ou 25 lieues communes de France.” Na S poza ramka ołówkiem: „1760”, W kartuszu tytułowyn ołówkiem: „1760”

Rzeźba:            kopczski               Osiedla:       kółka, sygnatura

Hydrografia:     rzeki, jeziora          Siatka:         geograficzna

Odwzorowanie: stożkowe

Nazewnictwo:    hydrografia, państwa, prowincje, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 5°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 1°

Ramka:            zwykła

Format:            r: ?, p: ?, a: (466×636) – mapa obcieta do formatu mniejszego niż ramka

Kolekcja:         MPR

Nr katalogu CRP: 00769-18730