JAN BABIRECKI POLSKA W ROKU 1772

JAN BABIRECKI POLSKA W ROKU 1772

JAN BABIRECKI  POLSKA  W ROKU 1772
Kraków (1905)

Babirecki Jan

00114-04953-b 00114-04953-a

Skala 1:3000000; podziałka liniowa kilometrowa

Litografia barwna, mapa administracyjna; pocięta i podklejona na płótnie

Na S 5 kartonow: „rok1772”, „rok 1793”, „rok 1795”, „Ks. Warszawskie rok 1815”, „Dzisiejszy podział ziem dawnej Polski”, „Okręg Wolnego Miasta Krakowa 1815-1846 obszar 21’78 mil2 .”, legenda opisująca podział administracyjny pod tytułem: „Podział polityczny:  Od Unii Lubelskiej dzielono  Polskę na:  Koronę i Litwę  Prowincje te pod względem  administracyjnym były  podzielone na województwa,  powiaty i ziemie.  Pod nazwą Korony rozumiano  Wielkopolskę i Malopolskę.”.

Rzeźba:                 kreski Lehmana            Osiedla:            5-st. kółka

Hydrografia:          rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:        makroregiony, hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla

Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, graficznie oznaczone w ramce wewnętrznej co 12′.

Ramka:                 zwykła

Format:                 r: 633×582 ( mapa obcięta do formatu ramki)

Kolekcja: własna MPR

Nr katalogu CRP: 00114-04953