ILLYRICVM IOAN. SAMBVCVS ORTELIO SVO, S.…

ILLYRICVM IOAN. SAMBVCVS ORTELIO SVO, S. Mitto hanc quóque tabellam qua neceßaria confinia Pannoniæ declarantur, fluuiorum & aliquot locorum situs Hirschuogelij rec recte mutani, Angelini autem studio plurima adjeci, et et interulla correxi, vt parum quis si cum Hirschvogelij hæc coniungat desiderarit, si qui errores sint, dies certiora docebit. Viennæ, Vale, 25. Octob. 1572.

Antwerpia 1573

Diesth Aegidius Coppenius (Gillis Coppens)
Sambucus [Sabusus, Zsambocky, Zsamboki] Johannes [Janos] (1531-1584)
Ortelius (Ortel, Ortell, Oertl, Wortels) Abraham (1527-1598)
Diesth Aegidius Coppenius (Gillis Coppens)
Sambucus [Sabusus, Zsambocky, Zsamboki] Johannes [Janos] (1531-1584)
Ortelius (Ortel, Ortell, Oertl, Wortels) Abraham (1527-1598)

Skala 1:1000000; skala przybliżona, podziałka liniowa uwzględniająca zniekształcenia: „Milliaria communia, & magna.

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

(Theatrum orbis terrarum. (Abraham Ortelius). (Antverpiae 1570-1612 A. C. Diesth)

Mapa Dalmacji wykonana przez węgierskiego geografa J. Sambucusa i zamieszczana w Theatrum orbis terrarum.. . od 1573 roku. Opisane strony świata: SEPTENTRIO., MERIDIES., ORIENS., OCCIDENS. Mapa podklejona, na odwrocie tekst: „ILLYRICVM„, na SE numer strony: „54„.Ryc.: 137; Poz.: 1; 00430/36925

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, makroregiony, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane w treści przy ramce co 1°

Ramka:  ozdobna

Format:  r: 364×474, p: 368×476, a: 408×536

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00518-11851