HAUTE, ou PETITE POLOGNE; ou sont…

HAUTE, ou PETITE POLOGNE; ou sont les PALATINATES de CRACOW, SANDOMIRE . et LUBLIN Par le Sr. SANSON d’Abbeville, Geog, ordre. de sa Majeste A Paris chez Pierre Mariette, rüe S. Iacques a l’Esperance, Auec Privilege pour Vingt Ans, 1666

HAUTE, ou PETITE POLOGNE; ou sont les PALATINATES de CRACOW, SANDOMIRE . et LUBLIN Par le Sr. SANSON d’Abbeville, Geog, ordre. de sa Majeste A Paris chez Pierre Mariette, rüe S. Iacques a l’Esperance, Auec  Privilege pour Vingt Ans, 1666
Paryż 1681

Mariette Pierre (młodszy) (1634-1716)
Peyrounin A.
Sanson Nicolas de Abbeville (1600-1667)

00209-11322-b 00209-11322-a

Skala 1:80000;

Miedzioryt, kolorowane granice prowincji, mapa topograficzna

Cartes générales de la Géographe ancienne et nouvelle… de toutes les parties du Monde… par les Sieurs Sanson.  A Paris chez Pierre Mariete

Mapa prawdopodobnie rytowana przez A. Peyrounina, rytownika pracującego dla rodziny Sansonów i Piotra Mariette. Rastawiecki wymienia tę samą mapę z datą 1666. Opisane strony świata: Septentrion, Midy, Orient, Occident. Na NE w treści mapy: „88”, poza ramką ołówkiem: „90  B”, na SE: „au”, na odwrocie na NE: „89”, ołówkiem: „90”.

Znak wodny:  Herb ozdobny z lilią i krzyżem maltańskim.

Osiedla:  sygnatura obrazkowa.

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje. 3-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami, co 10′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej, co 2.5′

Ramka:  zwykła

Format:  r: 422×551, p: 431×558, a: 443×589

Kolekcja:  Adam Heymowski

Nr katalogu CRP: 00209-11322