GENERAL KARTE VOM WESTLICHEN RUSSLAND nebst…

GENERAL KARTE VOM WESTLICHEN RUSSLAND nebst PREUSSEN, POSEN und GALIZIEN Entworfen und gezeichnet von F. HANDKE Druck u. Verlag v. C. Flemming in GLOGAU

GENERAL KARTE  VOM  WESTLICHEN RUSSLAND  nebst  PREUSSEN, POSEN  und  GALIZIEN  Entworfen und gezeichnet  von F. HANDKE Druck u. Verlag v. C. Flemming  in  GLOGAU
Glogau (1870?)

Flemming Carl (+1842)
Handke Friedrich H. (1815-1879)

00168-05007-b 00168-05007-a (Kopiowanie)

Skala 1:2000000; podziałki liniowe: „Deutsche Milen„, „Preussische Meilen„, „OestereichischeMeilen„, „Russische Werst„. „Polnische Meilen„.

Litografia kolorowana, mapa polityczna

Mapa opracowana jako druk luzny w wydawnictwie C. Flamminga przez niemieckiego kartografa F. H. Handke, ktory zaslynal jako autor m. inn. atlasów i map szkolnych calego świata. Na NW w ramce: „östl. Paris„, kartony na SW: „Erklärung…” Legenda, „Verhältnis 1:2000000” karton skalowy, na NE: „[Warszawa]”, podziałka: „Preuss. Routen„. Kolorowane granice zaborow, na S ślad kartonu, uzupelniona niepelna treść.

Rzeźba:                 kreski Lehmana            Osiedla:            sygnatura mieszana 8-st.

Hydrogra:              rzeki, jaziora, bagna      Komunikacja:    3-st. drogi, koleje

Odwzorowanie:      stożkowe                     Siatka:  geograficzna

Nazewnictwo:        mezoregiony, makroregiony, hydrografia, państwa, 3-st. osiedla

Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.

Ramka:                 zwykła

Format:                 r: 649×732, a: 672×834

Kolekcja:              dar Adama Heymowskiego ze Sztokholmu

Nr katalogu CRP: 00168-05007