Galicja, Oświecim i Zator, Małopolska

LI PALATINATI | di | CRACOWIA, | LEKZYCA, SIERADZ, | SANDOMIR,E LUBLIN | Tracta dall' Atlante Polacco | del Sigr. Rizzi Zanoni | VENEZIA 1781| PRESSO ANTONIO ZATTA | Con Privilegio dell Eccino Senato

Pitteri  G. (XVIII w.)

Rizzi-Zannoni Antonio Jan (Giovanni, Baptista) (1736-1814)

Zatta Antonio (1757-1797)

Zuliani G. (XVIII w.)                                                                           Wenecja 1781

00591-11924-a-ico00591-11924-b-ico

 

Skala 1:2000000, skala przybliżona, podziałki liniowe: "Miglia comuni di Germania, e di Polonia da 15 al Grado", "Miglia Comuni d'Italia da 60 al Grado".

Miedzioryt kolorowany, mapa przeglądowa.

Atlante novissimo, illustrato ad accresciuto sulle osservazioni e scoperte fatte dai piu' celebri e piu' recenti geografi. Vol I-II. Venezia 1779-1782 presso A. Zatta.

Mapa Galicji wykonana na podstawie mapy Polski opracowanej przez A. Rizzi-Zanoniego, włoskiego kartografa autora wielu map i atlasów. Oryginał tej mapy "Carte de Pologne divisée par provinces et palatinats..." został wykonany staraniem i kosztem J. A. Jabłonowskiego i wydany w 1772 r. w Londynie. Opisywana mapa pochodzi z wydanego w Wenecji dzieła A. Zatty. Na NE poza ramką ręcznie ołówkiem: "No 8.", na SE poza ramką: "G. Pitteri scr.",  na SW poza ramką: "G. Zuliani inc", opisane strony świata: "Nord, o Tramontana", "Est, o Levante", "Sud, o Mezzodi", "Ouesi, o Ponente".

Znak wodny:  D8

Osiedla:  kółka, zarysy

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Siatka:  geograficzna

Odwzorowanie:  stożkowe

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, 2-st osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami, co 1°, w ramce wewnętrznej oznaczone graficznie, co 10'

Ramka:  zwykła

Format  r: 307x405, p: 324x418, a: 423x558

Kolekcja:  Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: Fax00591-11924