Galicja, Oświecim i Zator, Małopolska

Carte nouvelle des Royaumes | DE GALIZIE ET LODO-MERIE | avec le District de Bukowine | à Augsbourg | ches Tobie Conrad Lotter

Lotter Tobias Conrad (Konrad) (1717-1777)

Probst G. B.

Seutter Albrecht Karl (1722-1762)                                                      Augsburg (1780)

00455-36950-a-ico00455-36950-b-ico

 

Skala 1:1000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Echelle de 20 Miles, la Mille a 4000 Toises de Vienne."

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna.

[Atlas Novus sive Tabulae Geographicae totius orbis faciem... exhibentes a Tobia Conrado Lotter...] (Augustae Vindelicorum) [1780]

T. C. Lotter niemiecki rytownik i wydawca, jako zięć Mateusza Seuttera przejmuje w 1756 roku jego wydawnictwo, które prowadzi wraz A. Seutterem i G. B. Probstem. W kartuszu tytułowym legenda osiedli: "Ville fortifice, Ville ordinaire, Bourg, Hameau, Chemin de Poste, Poste, Le Cours de Rivierés", legenda podziału administracyjnego: "Cereles...", na S w treści legenda granic: "Polnische Grenze, Hungarische..., Schlesische..., Moldauische...", "Kreys. Städte", ponownie legenda podziału administracyjnego: "Cercles". Na NE róża wiatrów, na NW naklejona winieta z napisem "REGNI LUBOMIRIæ ET GALICIæ". Na NE poza ramką ręcznie: "328". Na odwrocie na E naklejona winieta kolorowana z ręcznym napisem: "Carte des Royaumes de GALIZIE | et LODOMERIE", pod winietą naklejony wycinek z tekstem: "Anno 1780 in Gallicia... ...Zigeuner Familien enthalten", na SE ołówkiem: "Conrad Lotter | Galicia Lotter", ręcznie: "Map | 122 | I", na NE ręcznie: "327".

Osiedla:  sygnatura obrazkowa, plany, kółka

Hydrografia:  rzeki

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje. 3-st. osiedla

Ramka:  zwykła

Format:  r: 484x598, p: 493x605, a: 535x654

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00455-36950