Galicja, Oświecim i Zator, Małopolska

HAUTE, ou PETITE | POLOGNE; | ou sont les | PALATINATES de | CRA-COW, | SANDOMIRE. et | LUBLIN | Par le Sr. SANSON d'Abbeville, Geog, | ordre. de sa Ma-jeste | A Paris chez Pierre Mariette, | rüe S. Iacques a l'Esperance, Auec |

| Privilege pour Vingt Ans, | 1666

Mariette Pierre (młodszy) (1634-1716)

Peyrounin A.

Sanson Nicolas de Abbeville (1600-1667)                                            Paryż 1681

00488-11821-a-ico00488-11821-b-ico

Skala 1:80000;

Miedzioryt kolorowane granice prowincji, mapa topograficzna

Cartes générales de la Géographe ancienne et nouvelle... de toutes les parties d Monde... par les Sieurs Sanson. || A Paris chez Pierre Mariete

Mapa prawdopodobnie rytowana przez A. Peyrounina, rytownika pracującego dla rodziny Sansonów i Piotra Mariette. Opisane strony świata: Septentrion, Midy, Orient, Occident . Na odwrocie na NE: "92", "Haute ou petite Pologne".

Znak wodny:  krzyż z buławą i lancą, prostokąt z symbolami C /serce/ A

Osiedla:  sygnatura obrazkowa.

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje. 3-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami, co 10', oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej, co 2.5'

Ramka:  zwykła

Format:  r: 422x551, p: 431x558, a: 443x589

Kolekcja:  Adam Heymowski

Nr katalogu CRP: Fax00488-11821