Galicja, Oświecim i Zator, Małopolska

LUBOMERIÆ | ET |GALLICIÆ | REGNI | Tabula Geographica | Impensis Homanniano-rum | Hæredum | 1775 | Cum Priv. Sac. Caes. |Majestatis. | F.L.G.

Homann Hered (Heirs, Hereties, Homannischen Erben) (1730-1813)      Norymberga (1775)

9

00491-11824-a-ico00491-11824-b-ico

 

Skala: 1:1000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: "Geographische Meilen 15 auf einen Grad.", "Roth Reußie. und Pocutie. Meilen 111/4 auf einen Gr:", "Hungarische Meilen 19 auf einen Grad."

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna - gospodarcza.

Atlas geographicus maior, exhibens tellurem seu globam terraquem... Vol. I-II. Norimbergae [1775 ?] off. Homanniana.

Opisywana mapa ukazała się wcześniej w atlasie Conrada Lottera, następnie po 1775 zamieszczana była w atlasie dużym wydawanym w oficynie prowadzonej do 1813 roku przez spadkobierców Homanna. Na NE kartusz tytułowy z herbem Sasów w koronie oraz sztandarami z herbami ośmiu miast, księstw i prowincji galicyjskich: "Przemisl.", "Belskie W.", "Halicz", "Rusia Rubra.", "Oswiecin", "Zator", "Crakau", "Sendomir".  Na SW w treści tekst: "Longitudines a primo Meridiano qui a Parisiensi 20° distat versus Occidentem, numeratae sunt.", legenda opisująca 14 elementów antropogeograficznych (osiedla, kopalnie, złoża mineralne oraz skróty nazw): "Erklærung der Zeichen | und Buchstaben", ozdobny kartusz skalowy. Na odwrocie na NE ręcznie: "25", na SE ręcznie ołówkiem: "Homann 1775 | 46 x 61 cms"

Rzeźba:   kopczyki

Osiedla:  sygnatura 4-stopniowa

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Siatka:  geograficzna

Odwzorowanie:  stożkowe

Komunikacja:  drogi

Nazewnictwo:  hydrografia, makroregiony, księstwa, państwa, prowincje. 3-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami, co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej, co 1°

Ramka:  zwykła

Format:   r: 450x590, p: 472x608, a: 522x612

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00491-11824