Galicja, Oświecim i Zator, Małopolska

DVCATVS | OSWIECZENSIS, | et | ZATORIENSIS

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)

Porębski (Porinski) Stanisław (XVI w.)                                                  Amsterdam 1662-1665

00489-11822-a-ico00489-11822-b-ico

Skala 1:300000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Scala Milliarium"

Miedzioryt czarno-biały; mapa topograficzna.

J. Blaeus Grooten Atlas, oft Werelt beschryving, in welcke't Aerdryck, de Zee, en Hemel wort vertoont en beschreven... Vol. I-XI. t'Amsterdam (1662-1665) by Joan Blaeu.

Stanisław Porębski wykonał oryginał mapy Oświęcimia i Zatoru w 1563 roku. Na podstawie tej bardzo rzadkiej mapy opracowywano później różne przeróbki zamieszczane przez czołowych wydawców Orteliusza, Blaeu'a i innych... Mapa pochodzi z łacińskiego wydania Atlasu Wielkiego. Na SW między ramkami tekst: "Minuta Supra 49 gradum Latitudinis". Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie na W numer strony: "32", tekst: "POLONIA MINOR", na S "hanc". Na E numer strony: "31", tekst: "POLONIA MINOR", na S: "Polonia    K", ołówkiem na SE: "Oświęcim | Blaeu"

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami, co 5' oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej, co 1'.

Ramka:  zwykła, kolorowana

Format:  r:  410x510, p: 415x523, a: 507x598

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00489-11822