Galicja, Oświecim i Zator, Małopolska

DVCATVS | OSWIECZENSIS, | et | ZATORIENSIS

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)

Porębski (Porinski) Stanisław (XVI w.)                                                  Amsterdam 1662-1665

00490-11823-a-ico00490-11823-b-ico

Skala 1:300000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Scala Milliarium"

Miedzioryt kolorowany; mapa topograficzna.

J. Blaeus Grooten Atlas, oft Werelt beschryving, in welcke't Aerdryck, de Zee, en Hemel wort vertoont en beschreven... Vol. I-XI. t'Amsterdam (1662-1665) by Joan Blaeu.

Stanisław Porębski wykonał oryginał mapy Oświęcimia i Zatoru w 1563 roku. Na podstawie tej bardzo rzadkiego dzieła opracowywano później różne przeróbki zamieszczane przez czołowych wydawców Orteliusza, Blaeu'a i innych... Mapa pochodzi z włoskiego wydania Atlasu Wielkiego. Na SW między ramkami tekst: "Minuta Supra 49 gradum Latitudinis". Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie na W numer strony: "14", tekst: "DESCRIPTION", na S "su". Na E numer strony: "13", tekst: "DE POLONIA", na S: "Polonia    E", ołówkiem na SE: "Blaeu | St. Porębski | powiększony do Atlasu Maior | 1662 | Oświęcim"

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami, co 5' oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej, co 1'.

Ramka:  zwykła, kolorowana

Format:  r: 412x520, p: 416x523, a: 549x615

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00490-11823