Galicja, Oświecim i Zator, Małopolska

POME:|RANIAE, WANDALI:|CAE REGIO:|NIS, TYP. || LIVUNI:|AE NOVA | DESCRIP:|TIO, | Joanne Portantio | auctore || DVCATVS OSWIECZENSIS, ET | ZATORIENSIS, DESCRIPTIO || Sta. Por. pinxit

Diesth Aegidius Coppenius (Gillis Coppens)

Ortelius (Ortel, Ortell, Oertel, Wortels) Abraham (1527-1598)

Porębski (Porinski) Stanisław (XVI w.)

Portantius (Portant) Joannes (Jean)                                                      Antwerpia 1573

00295-11481-a-ico00295-11481-b-ico

Skala 1:250000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Scala Milliarium"

Miedzioryt kolorowany, (trzy mapy na jednej płycie), mapy ogólnogeograficzna

THEATRVM ORBIS TERRARVM. Opus nunc denuò ab ipso auctore recognitum, multisquè locis. [et] quamplurimis nouis tabulis atquè commentaris auctum kolofon: apud Ant. Coppenium Diesth, Antverpiae M.D.LXXIII

Arkusz z wyżej wymienionymi mapami jest 16 z 17-arkuszowego Additamentum I... do drugiego wydania atlasu Orteliusza wydanego przez holenderskiego drukarza C. Diesth'a. Wydawał on atlasy Orteliusza w latach 1570-1578. Mapa księstwa Oświęcimskiego i Zatorskiego została opracowana przez autora atlasu na podstawie mapy Stanisława Porębskiego. Opisane strony świata: SEPTENTRIO., MERIDIES., ORIENS., OCCIDENS.. Mapa odrestaurowana, braki oryginalnego papieru podklejone. Na odwrocie teksty: "LIVONIA" (kursywa), "POMERANIA" (roman), "OSWIECIMENSIS [et] ZATO=|RIENSIS DVCATVS" (kursywa). Numer strony: "44.A.", ołówkiem ręcznie: "Ortelius |

1570 (1573) | Addendium I"

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura obrazkowa nieregularna

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, osiedla

Ramka:  zwykła

Format:  r: 220x245, (brak odcisku płyty na S)x503, a: 414x533

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00295-11481