Galicja, Oświecim i Zator, Małopolska

OSWIECZimIéSIS ET | Zatoriensis Duc.

Claesz (Claeszoon) Nicolay (Nicolas, Nicolai) Cornelii (Cornelis) (XVI w.)

Porębski (Porinski) Stanisław (XVI w.)                                                  Amsterdam 1606

00150-04989-a-ico00150-04989-b-ico

Skala: 1:1000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Scala Milliarium".

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna.

Bartii Tabularum Geographicarum contractarum libri quinque, Amsterdam 1606, apud Cornelium Nicolai.

Mapa pochodzi z miniaturowego atlasu wydanego w Amsterdamie przez duńskiego wydawcę C. N. Claesz'a. Na NW poza ramką: "448", na N poza ramką tekst: "DESCRIPTIO DVCAT. OZWIEC. ET ZATOR.", na odwrocie dwa teksty: "Descriptio Dvcat. Ozwiec. et Zator.", "Descriptio DVCAT. OZWIEC. | et Zator."., "447". Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura kombinowana

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane w treści tylko na W co 10'

Ramka:  zwykła

Format:  r: 86x123 , p: 88x125, a: 122x174

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00150-04989