3. Galicja, Oświecim i Zator, Małopolska

POME:|RANIAE, WANDALI:|CAE REGIO:|NIS, TYP. || LIVUNI:|AE NOVA | DESCRIP:|TIO, | Joanne Portantio | auctore || DVCATVS OSWIECZENSIS, ET | ZATORIENSIS, DESCRIPTIO || Sta. Por. pinxit

Diesth Aegidius Coppenius (Gillis Coppens)

Ortelius (Ortel, Ortell, Oertel, Wortels) Abraham (1527-1598)

Porębski (Porinski) Stanisław (XVI w.)

Portantius (Portant) Joannes (Jean)                                                      Antwerpia 1573

00295-11481-a-ico00295-11481-b-ico

Więcej…

 

POME:|RANIAE, WANDALI:|CAE REGIO:|NIS, TYP. || LIVUNI:|AE NOVA | DESCRIP:|TIO, | Joanne Portantio | auctore || DVCATVS OSWIECZENSIS, ET | ZATORIENSIS, DESCRIPTIO || Sta. Por. pinxit

Diesth Aegidius Coppenius (Gillis Coppens)

Ortelius (Ortel, Ortell, Oertel, Wortels) Abraham (1527-1598)

Porębski (Porinski) Stanisław (XVI w.)

Portantius (Portant) Joannes (Jean)                                                      Antwerpia 1590

00298-11484-a-ico00298-11484-b-ico

Więcej…

 

Ducatus | Oswieczensis|& | Zato-riensis | descriptio | 1592

Bussemacher (Buxemacher) Johan (XVI w.)

Grodecki Wacław (Wenceslaus), (+1591)

Nagel Heinrich (XVI w.)

Quad (Quaden, Quadus) von Kinckelbach Matthias (1557-1613)            Kolonia 1596


00398-36893-a-ico00398-36893-b-ico

Więcej…

 

OSWIECZimIéSIS ET | Zatoriensis Duc.

Claesz (Claeszoon) Nicolay (Nicolas, Nicolai) Cornelii (Cornelis) (XVI w.)

Porębski (Porinski) Stanisław (XVI w.)                                                  Amsterdam 1606

00150-04989-a-ico00150-04989-b-ico

Więcej…

 

DVCATVS | OSWIECZENSIS, | et | ZATORIENSIS

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)

Porębski (Porinski) Stanisław (XVI w.)                                                  Amsterdam 1662-1665

00490-11823-a-ico00490-11823-b-ico

Więcej…

 

Więcej artykułów…