Fizyczna Mapa Polski

Fizyczna Mapa Polski

Fizyczna Mapa Polski
Genewa 1943

Garlej T.
Janiszewski Michał

00120-04959-b 00120-04959-a (Kopiowanie)

Skala 1:1000000; podziałka liniowa kilometrowa

Offset wspolczesny barwny, mapa fizyczna

Mapa wydana w ramach pomocy dla żołnierzy 2DSP internowanych w czasie 2 Wojny światowej w Szwajcarii. Na SW karton: „Europa środkowa, skala: „Podziałka 1:10000000 / (1cm=100km)”, podziałka liniowa kilometrowa, skala hipsometryczna 3-stopniowa czarno-biała, „Polskie Linie Lotnicze”. Pod ramką na SW: „Podział polityczny i administracyjny poprawiony wedlug stanu z 1.IV.1939.”, w legendzie: „rys. T. Garleg”, obok legendy w ramce: „Pomoc dla wojskowych internowanych w Szwajcarii YMCA Wydawnictwo Wrzechświatowego Komitetu Zwiazków Młodzieży Chrześcijańskiej (Y.M.C.A.) Genewa 1943”, na SE poza Ramką: „Nazwy miejscowości i rzek niemieckiego Pomorza wg. „Atlasu nazw geograficznych Słowiańszczyzny Zachodniej Ks. Dr. Kozierowskiego”. Na SE między ramkami: „Kümmerly & Frey, Berne”.

Rzeźba:                 hipsometria                  Osiedla:            zarys 4-st kółka

Komunikacja:        3-st. koleje, kanaly        Hydrografia:     rzeki, kanaly, jeziora, bagna

Odwzorowania:      stożkowe                     Siatka:              geograficzna

Nazewnictwo:        mezoregiony, makroregiony, hydrografia, państwa, prowincje, 7-st. osiedla

Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 15′.

Ramka:                 zwykła

Format ramki:        r: 631×1140, a: 611×1218

Kolekcja:              własna MPR

Nr katalogu CRP: 00120-04959